Verschil tussen cyberveiligheid en informatiebeveiliging

Verschil tussen cyberveiligheid en informatiebeveiliging


In de gedigitaliseerde wereld van vandaag is de beveiliging van onze gegevens en informatie steeds belangrijker geworden. Met de opkomst van cyberdreigingen is het essentieel om de nuances tussen cyberbeveiliging en informatiebeveiliging te begrijpen. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er duidelijke verschillen die we in dit artikel zullen bespreken.

Bijgewerkt op 14 okt 2023 | 11:55 AM IST

Verschil tussen cyberbeveiliging en informatiebeveiliging

Foto : iStock

In de gedigitaliseerde wereld van vandaag is de beveiliging van onze gegevens en informatie steeds belangrijker geworden. Met de opkomst van cyberdreigingen is het essentieel om de nuances tussen cyberbeveiliging en informatiebeveiliging te begrijpen. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er duidelijke verschillen die we in dit artikel zullen bespreken.

Wat is cyberbeveiliging?

Cyberbeveiliging verwijst naar de bescherming van computersystemen, netwerken en digitale informatie tegen ongeautoriseerde toegang, schade en diefstal. Het omvat maatregelen en technologieën die worden gebruikt om gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen en bedreigingen. Cyberbeveiliging is gericht op het voorkomen van onbevoegde toegang, openbaarmaking, verstoring, wijziging of vernietiging van digitale middelen.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging richt zich aan de andere kant op de algehele bescherming van informatie, ongeacht de vorm die deze aanneemt (digitaal, fysiek of anderszins). Het omvat de processen, procedures en methodologieën die worden gebruikt om gevoelige gegevens en informatie te beschermen tegen compromittering. Informatiebeveiliging is gericht op het handhaven van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Belangrijkste verschillen tussen cyberbeveiliging en informatiebeveiliging

Toepassingsgebied

 • Cyberveiligheid houdt zich voornamelijk bezig met het beschermen van computersystemen, netwerken en digitale activa tegen cyberbedreigingen en -aanvallen.
 • Informatiebeveiliging omvat daarentegen een breder gebied en omvat zowel digitale als fysieke vormen van informatiebescherming.

Focus

 • Cyberbeveiliging richt zich op het beschermen van gegevens en informatie tegen cyberaanvallen en bedreigingen in het digitale domein.
 • Informatiebeveiliging hanteert een meer holistische benadering, waarbij alle aspecten van gegevens- en informatiebescherming worden bekeken, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen.

Bedreiging Landschap

 • Cyberbeveiliging houdt zich bezig met de bescherming tegen cyberbedreigingen zoals malware, virussen, hacken en phishing-aanvallen.
 • -Informatiebeveiliging omvat een breder scala aan bedreigingen, waaronder fysieke diefstal, social engineering, onbevoegde toegang en bedreigingen van binnenuit.

Implementatie

 • Cyberbeveiligingsmaatregelen omvatten het gebruik van firewalls, antivirussoftware, inbraakdetectiesystemen en encryptietechnologieën.
 • Informatiebeveiliging omvat de implementatie van beleid, procedures, toegangscontroles en trainingsprogramma’s voor beveiligingsbewustzijn.

Gegevensbescherming

 • Cyberbeveiliging is gericht op het beschermen van digitale activa en gegevens die zijn opgeslagen in computersystemen, netwerken en andere digitale apparaten.
 • Informatiebeveiliging gaat verder dan digitale middelen en omvat ook fysieke documenten, geheime informatie en intellectueel eigendom.

Bedrijfsimpact

 • Cyberbeveiligingsincidenten kunnen leiden tot financieel verlies, reputatieschade en verstoring van de bedrijfsvoering.
 • Inbreuken op de informatiebeveiliging kunnen leiden tot verlies van vertrouwelijke informatie, wettelijke aansprakelijkheid en complianceproblemen.

Hoewel cyberbeveiliging en informatiebeveiliging hetzelfde doel hebben, namelijk het beschermen van gegevens en informatie, verschillen ze in omvang, focus en implementatie. Cyberbeveiliging is specifieker en houdt zich bezig met digitale bedreigingen en kwetsbaarheden, terwijl informatiebeveiliging een bredere aanpak heeft om alle vormen van informatie te beschermen. Inzicht in dit onderscheid is cruciaal voor zowel organisaties als individuen om hun waardevolle bezittingen effectief te beschermen in het steeds veranderende bedreigingslandschap.

Disclaimer: Dit is een zelfgeschreven artikel. Times Now neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoudSource link

Internet Blabla

Internet blabla, probeert de beste cyber security content op het internet te verzamelen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Er zijn meerdere artikelen die aangeleverd worden door lezers en cyber security bedrijven, daarnaast zijn er een aantal bloggers en journalisten actief met het plaatsen van actuele cyber security vraagstukken.