Wetsvoorstel laat kindertelefoon ip-adres en telefoonnummer beller verwerken

Wetsvoorstel laat kindertelefoon ip-adres en telefoonnummer beller verwerken

Het kabinet heeft een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd dat de kindertelefoon en luisterlijn het ip-adres en telefoonnummer van chatters en bellers laat verwerken. In de Jeugdwet staat nu dat personen die contact zoeken met een luisterlijn anoniem zijn, terwijl daar in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen sprake van is. Van anonimiteit in de zin van de AVG is alleen sprake wanner het niet mogelijk is om betrokkenen te identificeren.

Het indirect herleiden van bellers en chatters door middel van hun telefoonnummer of ip-adres kan niet volledig worden uitgesloten, zo laat het kabinet weten. Om aan te sluiten bij de feitelijke situatie wil men het woord ”anoniem” in de bepalingen die gaan over de kindertelefoon en de luisterlijn vervangen door “niet direct herleidbaar”. Daarnaast krijgen de kindertelefoon en luisterlijn een grondslag voor het verwerken van telefoonnummer en ip-adres van personen die contact zoeken.

Volgens het kabinet zijn de verwerking van het telefoonnummer en ip-adres ook van belang om oneigenlijk gebruik van de kindertelefoon en de luisterlijn tegen te gaan. “Een klein deel van degenen die
contact zoekt met deze luisterlijnen, doet dat heel vaak en maakt misbruik van de mogelijkheid die de luisterlijnen bieden. Voor de kindertelefoon betekende dit dat ze werden overspoeld door jeugdigen die veelvuldig contact met hen wilden”, zo staat in een memorie van toelichting over het wetsvoorstel. Als verwerker kan de kindertelefoon ip-adressen of telefoonnummers tijdelijk blokkeren.

Het kabinet wil met het wetsvoorstel “Verzamelwet gegevensverwerking VWS” de verwerking van persoonsgegevens in meer wetten dan alleen de Jeugdwet aanpassen. Zo moet het Centrum Indicatiestelling Zorg gegevens van bepaalde patiënten kunnen hergebruiken, moeten in bepaalde gevallen de medische gegevens kunnen worden verwerkt van personen die subsidies aanvragen, wordt de wettelijke grondslag voor Veilig Thuis voor het verstreken van gegevens verduidelijkt en kunnen ambtenaren bij het indienen van tuchtklachten bij de inspectie de voor hen geldende geheimhoudingsplicht doorbreken. Er kan via Internetconsultatie.nl tot 20 april op het wetsvoorstel worden gereageerd.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/748878/Wetsvoorstel+laat+kindertelefoon+ip-adres+en+telefoonnummer+beller+verwerken?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.