Zzp’ers kunnen straks vestigingsadres afschermen in Handelsregister KVK

Zzp’ers kunnen straks vestigingsadres afschermen in Handelsregister KVK

Alle zzp’ers en eenmanszaken kunnen straks altijd hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Daarnaast moeten straks van alle ondernemers de telefoonnummers en e-mailadressen zijn afgeschermd en komt er een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister voor bijvoorbeeld marketing, zo stelt minister Adriaansens van Economische Zaken voor.

Sinds 1 januari van dit jaar schermt de KVK standaard alle adressen af die zijn geregistreerd als het woonadres van een natuurlijke persoon. Dit heeft echter geen effect op adressen die zijn ingeschreven als het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon, ook niet als dat adres gelijk is aan het woonadres van de ondernemer. “Veel ondernemers hebben een bezoekadres aan huis. De woonadressen zijn inmiddels al afgeschermd, maar voor veel ondernemers is hun bezoekadres gelijk aan het woonadres”, aldus de KVK.

De Kamer van Koophandel schermt in de praktijk wel bezoekadressen af wanneer er sprake is van een concrete dreiging. Sinds april kan dat ook als ondernemers zich bedreigd voelen. Volgens de minister worden openbare gegevens in het Handelsregister voor marketingdoeleinden gebruikt en zijn adresgegevens van individuen op internet gepubliceerd. Het kabinet stelt daarom dat het huidige openbare Handelsregister niet meer past bij deze tijd.

In de “Datavisie Handelsregister” doet de minister verschillende voorstellen om de privacy van geregistreerde personen te verbeteren. Zo zullen telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar in het Handelsregister worden vermeld. Dit geldt voor alle ondernemers. Eenmanszaken zullen hun vestigingsadres kunnen laten afschermen. Verder worden VvE’s helemaal afgeschermd en wordt gebruik van Handelsregisterdata voor commercieel gebruik verboden.

Door de afscherming van adresgegevens kunnen burgers en bedrijven zelf minder informatie uit het Handelsregister halen. Daarom is het volgens de minister van belang om andere zaken in gang te zetten zoals openbare registratie van door de rechter opgelegde bestuursverboden. Dit zou het lastiger voor veroordeelde fraudeurs moeten maken om door te kunnen gaan.

De minister zal de KVK vooruitlopend op de formele implementatie van de Datavisie opdracht geven om de afscherming van adresgegevens van eenmanszaken op verzoek, en onder gelijktijdige registratie van een postadres zo spoedig mogelijk uit te voeren. Afscherming zonder vervangend postadres is ook een mogelijkheid, maar heeft volgens Adriaansens grote implicaties voor de informatiehuishouding die niet op korte termijn oplosbaar zijn en meer administratieve lasten zouden veroorzaken.

“Implementatie van de Datavisie heeft consequenties voor de financiering van het HR en de KVK waarbij zowel uitgaven als inkomsten in belangrijke mate worden geraakt. In de loop van het najaar zal ik de financiële implicaties verder uitwerken en voorzien van dekkingsvoorstellen zodat deze in de komende begrotingen kunnen worden meegenomen”, zo laat de minister verder weten.

In september worden de voorgestelde maatregelen besproken. Stakeholders en belanghebbenden kunnen dan reageren op deze maatregelen. Wanneer er uit deze sessies geen belemmeringen naar voren komen, worden bovenstaande voorgestelde maatregelen en de bijbehorende wet- en regelgeving uitgewerkt.

Bron: https://www.security.nl/posting/758956/Zzp%27ers+kunnen+straks+vestigingsadres+afschermen+in+Handelsregister+KVK?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.