Autoriteit Persoonsgegevens geeft gemeenteraadsleden AVG-uitleg

Autoriteit Persoonsgegevens geeft gemeenteraadsleden AVG-uitleg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt waarin gemeenteraadsleden wordt uitgelegd hoe er binnen de gemeente met de AVG en verwerking van persoonsgegevens moet worden omgegaan. “Dat is belangrijk, want raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders. Met de handreiking kunnen zij gericht scherpe vragen stellen over de gegevens die de gemeente over inwoners verwerkt. Hiermee komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners”, zo stelt de privacytoezichthouder.

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van burgers en vaak gaat het hier om gevoelige gegevens. Raadsleden hebben een controlerende functie richting het college van burgemeester en wethouders. In
gesprekken tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hoort privacy daarom
een terugkerend onderwerp te zijn, aldus de AP. De toezichthouder geeft in de handreiking al drie vragen die raadsleden vanuit hun controlerende functie kunnen stellen over privacy binnen de gemeente.

Het gaat dan om wie er voor de gegevensverwerking verantwoordelijk is, of het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is en hoe betrokkenen worden ingelicht. De Autoriteit Persoonsgegevens merkt op dat gemeenten burgers onvoldoende informeren over de manier waarop ze persoonsgegevens gebruiken. Iets wat vooral gebeurt bij de inzet van nieuwe technologie. Ook gebruiken gemeenten nog onnodig veel persoonsgegevens om een doel te
bereiken. “Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten alleen hun persoonsgegevens gebruiken als dat past binnen de wettelijke taak en noodzakelijk is”, aldus de toezichthouder.

Bron: https://www.security.nl/posting/754007/Autoriteit+Persoonsgegevens+geeft+gemeenteraadsleden+AVG-uitleg?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.