College waarschuwt werkgevers voor gebruik van algoritmes bij sollicitaties

College waarschuwt werkgevers voor gebruik van algoritmes bij sollicitaties

Nagenoeg alle werkgevers in Nederland maken op indirecte wijze gebruik van algoritmes voor het werven van personeel, wat tot discriminatie en uitsluiting kan leiden, zo waarschuwt het College voor de Rechten van de Mens vandaag. Het College liet onderzoeken of en hoe werkgevers algoritmes gebruiken om mensen te werven en te selecteren en of zij zich bewust zijn van de mogelijke risico’s op uitsluiting en discriminatie. Voor het onderzoek werden zo’n negenhonderd werkgevers ondervraagd.

Volgens het College maken nagenoeg alle werkgevers op indirecte wijze gebruik van algoritmes, bijvoorbeeld door LinkedIn of online vacaturebanken te gebruiken. Sommige werkgevers zetten externe partijen in, zoals recruiters die op hun beurt algoritmes inzetten. Daarnaast hebben werkgevers de manieren om te reageren op een vacature ook gedigitaliseerd. Zo gebruikt bijna één op de drie werkgevers online sollicitatieformulieren. Verder zijn er werkgevers die het mogelijk maken om via sociale media of een videosollicitatie te solliciteren.

Ook bij de selectie en beoordeling van kandidaten worden algoritmes ingezet. Dit gebeurt met name bij grotere werkgevers. Het gaat onder andere om software om een voorselectie van kandidaten te maken of om kandidaten te beoordelen. Deze werkgevers gebruiken online assessments, persoonlijkheidstesten en competentietesten. Daarnaast laat één op de zes werkgevers de kandidaten door een externe partij selecteren, die daar mogelijk recruitmenttechnologieën bij gebruikt.

Algoritmes kunnen mensen echter uitsluiten, zo laat het College weten. Werkgevers zijn zich hier echter niet altijd van bewust. Ook weten werkgevers in de helft van de gevallen niet of een mens de automatische selectie controleert om te kijken of er personen onterecht afvallen. Werkgevers weten ook niet echt waardoor kandidaten automatisch afvallen. Ze toetsen recruitmenttechnologieën nauwelijks op eerlijkheid. Volgens het College zouden werkgevers sollicitanten vooraf moeten vertellen welke rol algoritmes in hun werving en selectie spelen.

De meeste werkgevers informeren kandidaten namelijk niet over de rol en werking van recruitmenttechnologieën tijdens het sollicitatieproces, zo stelt het College. En evenmin toetsen alle werkgevers de algoritmes die ze inzetten op eerlijkheid. Het College roept de overheid op om het voor werkgevers makkelijker te maken om algoritmes te toetsen op eerlijkheid. Er zijn echter nog geen geschikte middelen om algoritmes hierop te toetsen, zo laat de instantie weten.

In het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, dat nu bij de Tweede Kamer ligt, staat een ‘vergewisplicht’ die ook van toepassing zal zijn op digitale systemen. Dit betekent dat als werkgevers algoritmes inkopen ze aan de softwareleverancier moeten vragen hoe de algoritmes kandidaten selecteren en beoordelen. Dit moeten werkgevers kunnen uitleggen aan werkzoekenden.

Bron: https://www.security.nl/posting/766353/College+waarschuwt+werkgevers+voor+gebruik+van+algoritmes+bij+sollicitaties?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.