Datalek gemeente Veenendaal door technische handeling softwareleverancier

Datalek gemeente Veenendaal door technische handeling softwareleverancier

Een technische handeling door een softwareleverancier heeft bij de gemeente Veenendaal voor een datalek gezorgd, zo heeft de gemeente zelf bekendgemaakt. In maart van dit jaar waarschuwde een inwoner van Veenendaal de gemeente voor een datalek in het raadsinformatiesysteem. In dit systeem worden documenten en verslagen van de gemeenteraad opgeslagen.

Uit het onderzoek dat na de melding volgde bleek dat door een technische handeling van de leverancier van het raadsinformatiesysteem tijdelijk geheime documenten en documenten met persoonsgegevens, bestaande uit namen en adresgegevens, online hebben gestaan. Het ging om documenten van voor 2019. Volgens de gemeente lijkt het erop dat in totaal acht ip-adressen, waaronder de melder van het datalek, documenten uit 2016 hebben ingezien.

“Het actief verspreiden, publiceren of op enige manier openbaar maken van geheime informatie van de gemeenteraad is strafbaar. De gemeente roept eenieder die deze informatie in bezit heeft dan ook op om zorgvuldig met deze informatie om te gaan”, zo laat de gemeente weten. Om wat voor soort technische handeling het precies ging en van hoeveel mensen de gegevens zijn gelekt is niet bekendgemaakt.

Volgens de gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem passende maatregelen genomen om soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Ook zegt de gemeente dat het zelf voorzorgsmaatregelen
heeft genomen, zoals het aanpassen van de procedure voor het beschikbaar stellen van brieven met daarin
persoonsgegevens. De melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels afgehandeld (pdf).

Bron: https://www.security.nl/posting/758076/Datalek+gemeente+Veenendaal+door+technische+handeling+softwareleverancier?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.