EDPB: aankondiging afspraken data-uitwisseling EU en VS ‘goede eerste stap’

EDPB: aankondiging afspraken data-uitwisseling EU en VS ‘goede eerste stap’

De aankondiging dat de Europese Commissie en de Verenigde Staten nieuwe afspraken willen maken over de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS zijn een ‘goede eerste stap in de juiste richting’, zo stelt het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). Het EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waaronder ook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nadat het Europees Hof van Justitie in 2020 het Privacy Shield-verdrag ongeldig verklaarde zijn er nieuwe afspraken nodig voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de EU en de VS. Het Hof oordeelde dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen volgens de wet toegang eisen tot data die op Amerikaanse servers staan. Ook kunnen zij data onderscheppen die via onderzeese kabels van de EU naar de VS stromen. Daarnaast is het voor Europeanen ook moeilijk om hier juridische stappen tegen te ondernemen bij een onafhankelijke toezichthouder of rechter.

De EU en VS onderhandelen al enige tijd om tot een nieuw “adequaatheidsbesluit” te komen, waarmee de EU erkent dat in een land buiten de EU persoonsgegevens net zo goed beschermd worden als in de EU. De Amerikaanse autoriteiten stellen dat ze “ongekende” maatregelen willen nemen om de persoonlijke data van Europese burgers die naar de VS wordt verstuurd te beschermen. De EDPB merkt op dat deze aankondiging nog niet wel zeggen dat er nu al een geldig juridisch raamwerk is waarmee data naar de VS kan worden verstuurd. Bedrijven die persoonlijke gegevens naar de VS exporteren kunnen dat alleen doen als de bescherming van die persoonsgegevens voldoende is gewaarborgd.

Bron: https://www.security.nl/posting/749565/EDPB%3A+aankondiging+afspraken+data-uitwisseling+EU+en+VS+%27goede+eerste+stap%27?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.