Inspectie: ziekenhuizen kunnen meer doen om ict-storingen te voorkomen

Inspectie: ziekenhuizen kunnen meer doen om ict-storingen te voorkomen

Ziekenhuizen kunnen meer doen om ict-storingen te voorkomen en de gevolgen van deze storingen voor patiënten beperken, zo concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van onderzoek. Verder blijkt dat nog niet alle ziekenhuizen aan de wettelijke norm voor informatiebeveiliging voldoen, de NEN 7510.

De Inspectie ondervroeg veertien grote ziekenhuizen die sinds 2018 met een grote ict-storing te maken hadden gekregen. De meeste storingen werden veroorzaakt door uitval van netwerk, opslag of bekabeling. Dit had weer tot gevolg dat het elektronisch patiëntendossier uitviel, waarna spoedeisende hulp werd gesloten en poliklinische afspraken en operaties werden uitgesteld. Het ging meestal om storingen die enkele uren tot een dag duurden. Volgens de ziekenhuizen hadden de ict-storingen geen gevolgen voor de patiëntveiligheid.

De Inspectie noemt het opvallend dat geen van de onderzochte ict-storingen werd veroorzaakt door een probleem in de informatiebeveiliging is. “Dat betekent dat een ziekenhuis niet alleen moet denken aan de moderne
dreigingen van hackers of ransomware. Er kunnen ook gevaren bestaan in de normale dagelijkse ict-operatie: verouderde hardware, kennistekorten in de beheerorganisatie of onvoldoende zorgvuldige beheerprocedures.”

Verder bleek dat nog lang niet alle ziekenhuizen aan de NEN 7510 voldoen, de wettelijke norm voor informatiebeveiliging. De norm gaat deels over de continuïteit van informatiesystemen, wat moet worden gedaan om ict-storingen te voorkomen. De Inspectie heeft nu besloten een deadline in te stellen. Uiterlijk eind 2023 moeten alle ziekenhuizen aan de NEN 7510 voldoen.

Wat betreft het voorkomen van ict-storingen doet de Inspectie verschillende aanbevelingen: het verbeteren van de bestaande infrastructuur én aanscherpen van beheerprocedures, oefenen met stroomuitval of ict-uitval, duidelijkere afspraken met ict-leveranciers maken, verbeteren van crisisorganisatie en communicatie en het betrekken van huisartsen, huisartsenposten, andere ziekenhuizen en de ambulancedienst bij crisisvoorbereiding en -evaluatie.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/769307/Inspectie%3A+ziekenhuizen+kunnen+meer+doen+om+ict-storingen+te+voorkomen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.