Kabinet kijkt naar aanpak content die democratische rechtstaat schaadt

Kabinet kijkt naar aanpak content die democratische rechtstaat schaadt

Het kabinet gaat kijken hoe online content die de democratische rechtsstaat schaadt en niet als terroristisch kan worden bestempeld is aan te pakken. Dat blijkt uit de nieuwe Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 die afgelopen vrijdag door de ministerraad is vastgesteld. De strategie zegt zich te richten op het beschermen van de nationale veiligheid en democratische rechtsorde tegen terroristisch en extremistisch geweld, maar gaat ook in op het omgaan met content die niet is te bestempelen als terroristisch.

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vraagt de groeiende rol van internet om “innovatieve technologische oplossingen”, zowel voor het signaleren en detecteren als voor het tegengaan van de verspreiding van gewelddadige extremistische en terroristische content. “De rol die internet en sociale media spelen bij radicalisering en terroristische voorbereiding kan niet genoeg worden benadrukt”, zo staat in de strategie beschreven.

Die stelt ook dat het kunnen signaleren, detecteren en tegengaan van verspreiding van deze content, met
name in de besloten omgevingen van alternatieve technologische platforms, een uitdaging is. “Hierbij is ook de vraag hoe het verstoren van verspreidingskanalen zich verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten.” In de aanpak wordt geen onderscheid gemaakt tussen offline en online. “Dat wat strafbaar is in de fysieke wereld is dat ook online.”

In de strategie staat dat het kabinet duidelijk handelingsperspectief heeft om de verspreiding van terroristische content tegen te gaan, maar dat niet alle schadelijke content hier onder te plaatsen valt. “De uitdaging ligt om de samenleving weerbaar te maken tegen content die niet te definiëren is als terroristisch maar wel aanzet tot gewelddadig extremisme en terrorisme en daarmee een schadelijk effect heeft op onze democratische rechtstaat. Hier gaat het kabinet verkennen wat het handelingsperspectief is in samenwerking met de sector.”

Zo wordt er onder andere gekeken naar online algoritmes die de verspreiding van deze content kunnen versterken. Het ontwikkelen van meer handelingsperspectief om de schadelijke werking van algoritmen van internetbedrijven tegen te gaan heeft daarbij prioriteit.

Bron: https://www.security.nl/posting/754517/Kabinet+kijkt+naar+aanpak+content+die+democratische+rechtstaat+schaadt?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.