Kamervragen of AVG wordt gebruikt om onverzekerde burgers te laten stikken

Kamervragen of AVG wordt gebruikt om onverzekerde burgers te laten stikken

De SP heeft minister Kuipers van Volksgezondheid Kamervragen gesteld of de GGD-GHOR gebruikmaakt van de AVG om onverzekerde burgers te laten stikken. Aanleiding is een column in Medisch Contact dat de koepelorganisatie van GGD’en de privacywetgeving als reden geeft om niets meer te doen met meldingen bij het Meldpunt Onverzekerden Zorg over onverzekerde burgers.

Via meldpuntonverzekerdenzorg.nl van de GGD GHOR kunnen zorgverleners een melding doen om zo de zorg die aan de onverzekerde burgers is geleverd vergoed te krijgen. “De melding heeft ook juist als doel de onverzekerde burger maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, zodat iemand weer een adres en zorgverzekering kan krijgen”, stelt Marcel Slockers, huisarts en straatdokter in Rotterdam.

Vorige week besloot GGD-GHOR om niets meer met de meldingen te doen. “Ze vinden AVG-regelgeving bij deze onverzekerde epidemie belangrijker dan het grondwettelijke recht op zorg voor kwetsbaren. Ze zijn banger voor de Autoriteit Persoonsgegevens dan voor de gezondheid en claims van onverzekerden”, aldus Slockers. Naar aanleiding van zijn column heeft SP-Kamerlid Hijink minister Kuipers om opheldering gevraagd waarom GGD-GHOR geen meldingen meer verwerkt.

“Klopt het dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hiervoor als reden wordt gegeven? Zo ja, waarom zou de AVG opeens een obstakel zijn voor het geven van hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering? Waarom is dit punt niet eerder naar voren gekomen, bijvoorbeeld bij de start van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden in 2017 of de evaluatie van deze regeling in 2021?”, zo wil Hijink van de minister weten.

Verder moet Kuipers duidelijk maken wat de gevolgen van deze beslissing zijn voor de hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering en of hij bereid is om op korte termijn in gesprek te gaan met GGD-GHOR om hen te vragen meldingen bij het Meldpunt Onverzekerden Zorg toch weer op te pakken en de desbetreffende mensen te helpen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Bron: https://www.security.nl/posting/752300/Kamervragen+of+AVG+wordt+gebruikt+om+onverzekerde+burgers+te+laten+stikken?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.