Kamervragen over digitaal identiteitsprogramma World Economic Forum

Kamervragen over digitaal identiteitsprogramma World Economic Forum

Opnieuw zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het digitaal identiteitsprogramma van het World Economic Forum (WEF) dat paspoortloos via een smartphone mogelijk maakt. Het Known Traveller Digital Identity (KTDI) programma van het WEF moet mensen paspoortloos tussen internationale bestemmingen laten vliegen.

Reizigers kunnen hun paspoort via een app op hun smartphone laden. Vervolgens worden de gegevens via nfc uitgelezen en gecontroleerd. Volgens het WEF moet het programma de doorstroom van passagiers bevorderen en identiteitsfraude tegengaan. Begin 2018 werd Nederland door het WEF en de Canadese overheid benaderd om deel te nemen aan een proefproject KTDI-concept in de praktijk te testen.

Voor de uitvoering van het project is een publiek-privaat consortium ingericht, bestaande uit het WEF, Canadese overheid, Nederlandse overheid, Air Canada, Toronto Pearson International Airport, Aéroports de Montréal, KLM, Schiphol, Accenture en Vision-box. Het projectmanagement aan Nederlandse kant is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij de proef zou de “digitale representatie” van het paspoort, met toestemming van de passagier, worden opgeslagen in een beveiligde database die beheerd wordt door de Rijksdienst van Identiteitsgegevens (RvIG). Deze gegevens zouden voor de duur van de pilot worden bewaard. De pilot zou eind 2020 moeten plaatsvinden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

Door de ontwikkelingen heeft de planning van de pilot vertraging opgelopen. Begin dit jaar meldde staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een antwoord op eerdere Kamervragen dat Canada en Nederland heroverwegen of zij de implementatie van de pilot nog willen voortzetten en in welke vorm. FvD-Kamerlid Van Houwelingen heeft de staatssecretaris nu om een update gevraagd.

“Is inmiddels misschien iets meer bekend over de status van het Known Traveller Digital Identity (KTDI) project? Hebben Canada en Nederland al heroverwogen of dit project wel of niet geïmplementeerd gaat worden? Wanneer verwacht de regering het besluit hierover (ongeveer) te kunnen nemen?”, vraagt het Kamerlid aan Van Huffelen. Daarnaast moet de staatssecretaris duidelijk maken of het project al is aangemeld bij Adviescollege ICT-toetsing. Deze organisatie adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over ict-projecten. Van Huffelen heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Bron: https://www.security.nl/posting/756877/Kamervragen+over+digitaal+identiteitsprogramma+World+Economic+Forum?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.