Kamervragen over gratis inlogmiddel voor bedrijven om belastingaangifte te doen

Kamervragen over gratis inlogmiddel voor bedrijven om belastingaangifte te doen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan staatssecretaris Van Rij van Financiën over het aanbieden van een gratis inlogmiddel vanuit de overheid dat bedrijven in staat stelt om onder andere belastingaangifte te doen. Op dit moment zijn bedrijven verplicht om via eHerkenning aangifte bij de Belastingdienst te doen. In tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis en moeten bedrijven dit bij een commerciële aanbieder afnemen.

In februari oordeelde de belastingrechter dat er geen wettelijke basis is voor de verplichte aanschaf van eHerkenning. Een bedrijf dat weigerde eHerkenning aan te schaffen en zodoende geen aangifte kon doen hoefde een naheffing van de Belastingdienst niet te betalen. De Hoge Raad oordeelde twee weken geleden dat de overheid ondernemers wel mag verplichten om bij hun belastingaangiftes eHerkenning te gebruiken.

Zolang de Wet digitale overheid niet van kracht is ontbreekt een wettelijke basis voor het verplichte gebruik van eHerkenning, aldus de belastingrechter in februari. De advocaat-generaal van de Hoge Raad komt nu tot een andere conclusie en stelt dat er wel een voldoende wettelijke basis is voor het verplichten van de belastingaangifte via eHerkenning. De uitspraak is aanleiding voor VVD-Kamerlid Idsinga om opheldering te vragen.

“Wat zijn de consequenties voor ondernemers als de Advocaat-generaal wordt gevolgd door de Hoge Raad? En wat als de Hoge Raad dat niet doet?”, vraagt het Kamerlid aan de staatssecretaris. Die moet ook laten weten hoe het kabinet zich op de mogelijke uitkomsten voorbereid. Van Rij moet ook duidelijk maken hoe het kabinet aankijkt tegen het bezwaar van ondernemers dat zij niet zouden moeten worden verplicht tot het maken van kosten bij commerciële aanbieders om belasting te kunnen betalen.

Verder wil Idsinga weten hoe ondernemers nu en in de toekomst worden gecompenseerd voor deze aanvullende
kosten. Als laatste wordt Van Rij gevraagd wat de stand van zaken is ten aanzien van gratis inlogmethoden vanuit de overheid. Eerder liet de staatssecretaris al weten dat het ontwikkelen van een gratis, publiek inlogmiddel niet past bij de overheidsbrede lijn van generieke inlogmiddelen.

“Daarnaast is het ontwikkelen van een dergelijk middel complex en zou dit veel van de toch al schaarse capaciteit vragen. Het kabinet kan daarom niet op korte termijn een kosteloos, en volledig doorontwikkeld publiek inlogmiddel ter beschikking stellen”, aldus Van Rij afgelopen maart.

Bron: https://www.security.nl/posting/758807/Kamervragen+over+gratis+inlogmiddel+voor+bedrijven+om+belastingaangifte+te+doen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.