Minister Bruins Slot bevestigt gebruik van privémail door Hugo de Jonge

Minister Bruins Slot bevestigt gebruik van privémail door Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge heeft tijdens de coronacrisis zijn iCloud-mailadres voor zakelijke communicatie gebruikt. De archivering van de berichten zou echter niet in het geding zijn geweest en ook blijkt uit analyse “dat er geen risico op een beveiligingsincident is waargenomen”, zo laat minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken weten. Daarnaast zal ze binnenkort inzicht geven welke bewindslieden van het huidige kabinet privémail en chatapps voor werk gebruiken.

De minister reageerde op Kamervragen van Pieter Omtzigt, GroenLinks, Volt en de PVV. Die hadden om opheldering gevraagd nadat uit Wob-documenten bleek dat De Jonge tijdens de coronacrisis zijn privémail voor zakelijke communicatie had gebruikt. Iets waar de minister pas deze week mee is gestopt. De Kamerleden wilden weten of de berichten die De jonge via zijn privémail verstuurde veilig en volledig zijn opgeslagen en beschikbaar worden gesteld voor Wob-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid.

Bruins Slot laat daarop weten dat secretarissen-generaal van de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken opdracht hebben gegeven aan de CIO/CISO van het eigen departement om vast te stellen of er risico’s zijn geweest met betrekking tot beveiliging ofwel vastlegging voor de Wob, een parlementaire enquête of archivering.

“Uitkomst van die analyse is dat er geen risico op een beveiligingsincident is waargenomen en ook geen risico is ontstaan met betrekking tot de archivering. Er zijn geen e-mails aangetroffen met gerubriceerde informatie. De privé mailaccounts bevatten zowel privécorrespondentie als zakelijke mails. Vastgesteld is dat het bij de zakelijke mails in vrijwel alle gevallen ging om berichten die zijn verstuurd van of naar zakelijke accounts van Volksgezondheid, respectievelijk Binnenlandse Zaken”, aldus de minister.

“Ook de aangetroffen e-mails in VWS-context tussen externen en de privéaccounts van de heer De Jonge zijn, zover waargenomen kan worden, structureel doorgestuurd naar het VWS e-mail account van de heer De Jonge. De overige mails betreffen mails met openbare en publieke informatie die is gedeeld met externen vanuit een zakelijke context”, gaat Bruins Slot verder.

Privégebruik e-mail en chatapps

De Kamerleden hadden ook gevraagd om een overzicht van bewindspersonen in de kabinetten Rutte III en Rutte IV die van privémail en privé chatapps gebruikmaken of dit hebben gedaan. De minister laat daarop weten dat ze ten aanzien van de bewindspersonen van het huidige kabinet uiterlijk binnen twee weken inzicht zal geven of er gebruik wordt gemaakt van privémail en chatapps voor het werk. Met betrekking tot de bewindspersonen van het vorige kabinet zal Bruins Slot binnen twee weken laten weten hoe de relevante berichten binnen de organisaties zijn veiliggesteld.

Bron: https://www.security.nl/posting/749400/Minister+Bruins+Slot+bevestigt+gebruik+van+priv%C3%A9mail+door+Hugo+de+Jonge?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.