Minister geeft documenten vrij over voorstel dat AIVD sneller bevoegdheden laat inzetten

Minister geeft documenten vrij over voorstel dat AIVD sneller bevoegdheden laat inzetten

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft documenten openbaar gemaakt over een wetsvoorstel dat de AIVD en MIVD in staat stelt om hun speciale bevoegdheden, zoals het binnendringen van geautomatiseerde netwerken en bulkinterceptie, sneller in te zetten. Een groot deel is echter zwartgelakt.

De “Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma” geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

Volgens het kabinet voeren bepaalde landen, zoals China en Rusland, digitale aanvallen uit op Nederland of Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Het kabinet claimt dat de Wiv 2017 het lastig maakt voor de inlichtingendiensten om onderzoek uit te voeren. De Tijdelijke wet moet ervoor zorgen dat de AIVD en MIVD hun bevoegdheden sneller kunnen inzetten. Na vier jaar zou de Tijdelijke wet vervallen. In de tussentijd wil het kabinet de Wiv 2017 aanpassen. Het kabinet stuurde het wetsvoorstel eerder dit jaar voor advies naar de Raad van State.

Het advies verscheen afgelopen juni. Volgens de Raad van State zijn er meer waarborgen in het wetsvoorstel noodzakelijk, waarbij er een balans moet worden gevonden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en de bescherming van grondrechten. “Met het oog op die noodzakelijke balans is de Afdeling advisering van oordeel dat de wettelijke waarborgen op een aantal punten moeten worden versterkt”, aldus het advies.

Eerder dit jaar ontving minister Bruins Slot een verzoek op de Wet Open Overheid (Woo), waarbij er documenten over het wetsvoorstel werden opgevraagd. De minister heeft tijdens een eerste deelbesluit nu meer dan tachtig documenten openbaar gemaakt, waaronder e-mails, voorstellen, bijlagen, adviezen en verslagen. Het gaat bij elkaar om 214 pagina’s, waarvan een groot deel is zwartgelakt (pdf). Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/766042/Minister+geeft+documenten+vrij+over+voorstel+dat+AIVD+sneller+bevoegdheden+laat+inzetten?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.