Minister: politie speurt niet systematisch op social media naar meningen

Minister: politie speurt niet systematisch op social media naar meningen

De politie speurt niet systematisch op social media en het internet naar uitlatingen van burgers. Ook wordt er niet gezocht naar personen met een zogenaamde “‘pseudowetenschappelijke mening”, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid, die erkent dat de aanwezigheid van politie op internet op gespannen voet kan staan met de vrijheid van meningsuiting door burgers. De minister reageerde op vragen van Wybren van Haga van Groep Van Haga.

Van Haga had de minister gevraagd naar het juridisch kader van socialmedia-surveillance door de Nationale Politie. “De gestelde vragen lijken te suggereren dat de politie onder de noemer surveillance systematisch social media en het internet afspeurt met de bedoeling uitlatingen van burgers op het internet te vinden en vast te leggen. Dat is niet het geval. De politie handelt op basis van het bestaand wettelijk kader”, reageert de minister.

Het Kamerlid wilde ook weten hoeveel agenten zich hiermee bezighouden, maar dat kan Yesilgöz niet zeggen. “Binnen de politie is online informatievergaring een relatief nieuw vakgebied, aangezien de criminaliteit van de fysieke wereld naar de digitale wereld verschuift en ook de samenleving digitaliseert. Online informatievergaring wordt uitgevoerd binnen de domeinen opsporing (digitale recherche), intelligence (OSINT) en GGP (digitale wijkagent).”

De werkzaamheden binnen deze domeinen worden niet uitgesplitst naar het aantal medewerkers, waardoor de minister niet kan zeggen hoeveel agenten hiermee bezig zijn en wat de kosten van online informatievergaring bedragen.

Coronastandpunten

Van Haga had de minister ook gevraagd of de gegevens over coronastandpunten van personen inmiddels zijn vernietigd. Yesilgöz antwoordt dat de politie geen gegevens over de coronastandpunten als zodanig verzamelt, en er daarom geen sprake is van een noodzaak tot vernietiging van gegevens. “Niet valt uit te sluiten dat in onderzoek van de politie op andere gronden ook standpunten over corona en coronabeleid zijn of worden vastgelegd”, voegt de minister toe. “Deze gegevens zullen op de reguliere wijze worden afgedaan met de uitkomst van het onderzoek waarvan zij onderdeel zijn.”

“Bent u ermee bekend dat uit de onderzochte WOB-stukken blijkt dat de Nationale Politie de social media afspeurt op personen met een ‘pseudowetenschappelijke mening’? Op grond van welke kennis en vaardigheden beoordeelt een OSINT-medewerker of een mening ‘pseudowetenschappelijk’ is?”, vroeg Van Haga verder. De minister antwoordt dat de politie niet op social media naar personen met een dergelijke mening zoekt en hiervoor ook de bevoegdheid ontbreekt.

Vrijheid van meningsuiting

Yesilgöz laat tevens weten dat een groot deel van de activiteiten van politie op het internet juist niet gericht is op het verkrijgen van een compleet beeld van personen. Wel stelt de minister dat de aanwezigheid van de politie op het internet op gespannen voet kan staan met de (gevoelde) vrijheid van meningsuiting door burgers. “De aanwezigheid van de politie op het internet kan op gespannen voet staan met de (gevoelde) vrijheid van meningsuiting door burgers. Daarom moet zeer zorgvuldig worden omgegaan met de aanwezigheid van de politie op het internet. Deze grondrechten zijn fundamenteel voor een vrije en veilige samenleving en verdienen bescherming.”

Bron: https://www.security.nl/posting/758258/Minister%3A+politie+speurt+niet+systematisch+op+social+media+naar+meningen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.