Overheid gaat blijvend inzetten op aantrekken nieuw ict-personeel

Overheid gaat blijvend inzetten op aantrekken nieuw ict-personeel

Vanwege vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt gaat de overheid blijvend inzetten op het aantrekken van nieuw ict-personeel en behouden van bestaande medewerkers. Het is één van de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie), zo laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten.

“Met de toenemende digitalisering en aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om voldoende en de juiste kennis op I in huis te hebben. En dat is precies waar we op inzetten vanuit ‘I-vakmanschap’, één van de pijlers uit de I-strategie Rijk 2021-2025”, aldus de staatssecretaris, die toevoegt dat versterking van de overheidsbrede ict-kennis en -kunde ook een onderdeel is van de overheidsbrede werkagenda voor de publieke dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ict-personeel en -kennis bij de rijksoverheid aanwezig is wordt onder andere ingezet op het aantrekken van nieuw ict-personeel en het trainen van niet I-professionals. Het plan is om het bestaande generieke opleidingsaanbod verder uit te breiden op specifieke (it)-expertises, zoals informatiehuishouding en informatiebeveiliging. Dit aanbod wordt actief toegepast in bestaande en nog te ontwikkelen opleidingsprogramma’s voor niet I-Personeel.

Volgens Van Huffelen is het vanwege vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt belangrijk om blijvend in te zetten op het aantrekken en behouden van ict-personeel. De aanhoudende arbeidsmarktkrapte en daarmee de toenemende concurrentie met de markt, maar ook toenemende onderlinge concurrentie tussen overheidsorganisaties, in de werving en het behoud van kundig ict-personeel onderstreept het belang van een centrale aanpak in aanvulling op de decentrale acties op dit vlak, aldus de staatssecretaris.

Er wordt daarom ingezet op diverse overheidsbrede initiatieven zoals gerichte arbeidsmarktcommunicatie en werving voor de ict-doelgroep om de rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever te presenteren, het intensiveren van de samenwerking tussen de rijksoverheid en het Hoger Onderwijs met als doel de instroom van jong talent te vergroten en meer starters binden door rijksbreed beleid voor starters te ontwikkelen. Dit jaar is een pilot gestart die niet alleen aandacht besteedt aan werving, maar vooral ook aan het behouden van starters.

Bron: https://www.security.nl/posting/761336/Overheid+gaat+blijvend+inzetten+op+aantrekken+nieuw+ict-personeel?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.