Overheid liet onderzoeken waarom burgers geen gegevens willen delen

Overheid liet onderzoeken waarom burgers geen gegevens willen delen

De overheid heeft laten onderzoeken waarom burgers hun gegevens niet digitaal willen delen. Het gaat dan met name om 65-plussers, terwijl jongeren vaak positiever zijn over het datadelen. De grootste rol speelt echter de houding van mensen. “Privacybewustzijn leidt tot meer differentiatie. De ‘sceptici’ zijn vanzelfsprekend minst bereid gegevens digitaal te delen”, zo blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd.

De overheid verzamelt en gebruikt voor haar taken de persoonlijke gegevens van burgers. Deze data is in allerlei basisregistraties terug te vinden. De overheid wil burgers naar eigen zeggen meer regie geven op deze gegevens. Het gaat dan om inzage in de gegevens zelf, het gebruik ervan, maar ook de mogelijkheid van correctie en het delen van gegevens met derden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet onderzoeksbureau MarketResponse onderzoek onder zo’n vijftienhonderd Nederlanders uitvoeren welke groepen hun gegevens niet digitaal willen delen en waarom. Dit werd gedaan aan de vraag hoe deelnemers persoonlijke gegevens voor een hypotheekaanvraag zouden aanleveren. Op het digitaal delen van deze gegevens staat 43 procent positief.

De mate van privacybewustzijn en vertrouwen in het digitaal delen van gegevens zijn de belangrijkste drijfveer
dan wel barrière om gegevens digitaal te delen. “Er is een groep burgers die echt afwijzend staat tegenover het concept; ofwel meer fundamenteel en principieel, ofwel meer vanuit onzekerheid en gebrek aan vertrouwen”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek komt tot vier verschillende houdingen ten aanzien van digitaal gegevens delen: namelijk
“Kritischen”, “Afhoudenden”, “Vertrouwde positieven” en “Jonge Positieven”. De Kritischen zijn vaak 65-plus en komen vaker uit de noordelijke regio’s van Nederland. Jonge Positieven zijn vaak jonger en bevinden zich meer in de stedelijke regio’s.

Voor de Kritischen is privacy een manifester thema, terwijl zorg, klimaat en corona juist wat minder speelt. Bij de Jonge Positieven zijn privacy en online criminaliteit juist minder manifeste thema’s. “Ik wil zelf de controle houden. Bij
verstrekking door derden weet ik niet welke gegevens worden overgedragen”, aldus één van de kritische deelnemers. Ook het niet vertrouwen van de overheid zorgt ervoor dat mensen hun gegevens niet willen delen.

De onderzoekers stellen als vervolg voor om met de afwijzende doelgroep in gesprek te gaan, om zo hun motieven beter te begrijpen of nog aanvullend verdiepend onderzoek te doen om de groep beter te profileren.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/771074/Overheid+liet+onderzoeken+waarom+burgers+geen+gegevens+willen+delen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.