Partijen willen dat kabinet end-to-end encryptie in stand houdt

Partijen willen dat kabinet end-to-end encryptie in stand houdt

Het kabinet moet end-to-end encryptie in stand houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen, zo vinden verschillende partijen in de Tweede Kamer. De regering kan zich niet in de oproep vinden. Tijdens een debat over digitale zaken diende de Partij voor de Dieren (PvdD) een motie over end-to-end encryptie in, die werd gesteund door DENK, D66, de SP en de PVV.

Zo zijn er binnen de partijen zorgen over plannen van de Europese Commissie. “Neem het voorstel van de commissie-Johansson om effectief de end-to-end encryptie van Signal onmogelijk te maken. Het beleid moet de privacy waarborgen, niet dwarszitten”, stelde PvdD-Kamerlid Van Raan. “Ik vraag me even af wat het standpunt is van de Nederlandse regering daarin. Werkt ze daaraan mee of juist niet?”, vroeg hij later in het debat.

“Ook het gemorrel aan encryptie ziet mijn fractie met lede ogen aan. Het recht op privacy en het recht op digitale anonimiteit staan daardoor ernstig onder druk. Om het opsporen van kinderporno makkelijker te maken, wil de Europese Commissie namelijk alle versleutelde communicatie preventief laten scannen op ongeoorloofde content”, liet PVV-Kamerlid Weerdenburg tijdens het debat weten.

De Europese Commissie kwam afgelopen mei met het plan om bedrijven die online diensten in de EU aanbieden, waaronder chatdiensten en hostingbedrijven, te verplichten om kindermisbruikmateriaal op hun platforms te detecteren, te rapporteren en te verwijderen. Volgens Ross Anderson, hoogleraar Security Engineering aan de Universiteit van Cambridge en Europese burgerrechtenbeweging EDRi gaat het hier om een aanval op end-to-end encryptie en wordt privacy in de naam van kinderbescherming opgeofferd. Volgens Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University, en versleutelde e-maildienst Tutanota gaat het om massasurveillance kan dit tot het ergste surveillanceapparaat buiten China leiden.

Van Raan besloot daarom tijdens het debat een motie in te dienen. “Constaterende dat de Europese Commissie met haar voorstel COM/2022/209 inhoudelijke controle van berichten wil verplichten en daarmee end-to-end encryptie en het postgeheim onmogelijk lijkt te maken; constaterende dat het briefgeheim gewaarborgd is in artikel 13 van de Nederlandse Grondwet; verzoekt de regering end-to-endencryptie in stand te houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen.”

Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot de motie te ontraden. “Wij staan voor sterke versleuteling. Dat staat ook in het kabinetsstandpunt uit 2016. Het belang van briefgeheim en het vertrouwelijk karakter van elektronische communicatie zijn daarin belicht, alsook de noodzaak van oplossingen voor de opsporing. Bij die opsporing loopt een inventarisatie naar de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Daar wil ik niet op vooruitlopen”, aldus de bewindsvrouw.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/759126/Partijen+willen+dat+kabinet+end-to-end+encryptie+in+stand+houdt?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.