Apple herintroduceerde Safari-zeroday door refactoren van code in 2016

Apple herintroduceerde Safari-zeroday door refactoren van code in 2016

Begin dit jaar kwam Apple met een beveiligingsupdate voor een actief aangevallen zerodaylek in Safari voor iOS en macOS. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-22620, was in 2013 al een keer door Apple verholpen, maar in 2016 geherintroduceerd bij het refactoren van de code. Dat laat Google op basis van een analyse weten.

Het beveiligingslek was aanwezig in WebKit, de door Apple ontwikkelde browser-engine. Alle browsers op iOS en iPadOS zijn verplicht om van WebKit gebruik te maken. Door het verwerken van malafide webcontent ontstaat er een “use after free” kwetsbaarheid en is het uitvoeren van willekeurige code op het systeem mogelijk. Hiervoor is geen interactie van de gebruiker vereist, behalve het bezoeken van bijvoorbeeld een compromitteerde website. Dit wordt ook wel een drive-by download genoemd.

Volgens Google komt het vaak voor dat softwareontwikkelaars kwetsbaarheden niet volledig patchen, waardoor aanvallers op een iets andere manier misbruik van een beveiligingslek kunnen maken. In dit geval kwam Apple begin 2013 met een patch voor de kwetsbaarheid. Die was zo grondig dat alle mogelijke paden voor misbruik werden verholpen. In 2016 besloot Apple de betreffende code te refactoren. Dit is het opschonen en updaten van code.

Hierbij werd de kwetsbaarheid opnieuw geïntroduceerd en bleef tot begin van dit jaar onopgemerkt, toen aanvallers er actief misbruik van maakten en Apple een update uitrolde. Hoelang aanvallers misbruik van het WebKit-lek hebben gemaakt is onbekend. “Maar we weten dat de kwetsbaarheid opnieuw vijf jaar lang heeft bestaan: van december 2016 tot januari 2022”, zegt Maddie Stone van Google Project Zero.

Ze merkt op dat er geen eenvoudig antwoord is voor wat Apple anders had kunnen doen. De initiële bug werd namelijk grondig verholpen. Volgens Stone is het probleem niet uniek voor Safari. “We hebben actief aangevallen zerodaylekken gezien die varianten van eerder onthulde kwetsbaarheden in Chromium, Windows, Pixel en iOS waren. Het is een goede reminder dat we als verdedigers alert moeten blijven bij het reviewen en auditen van code en patches.”

Bron: https://www.security.nl/posting/757166/Apple+herintroduceerde+Safari-zeroday+door+refactoren+van+code+in+2016?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.