Brancheorganisaties bezorgd over digitaliseringsplannen overheid

Brancheorganisaties bezorgd over digitaliseringsplannen overheid

Brancheorganisaties voor it-bedrijven maken zich zorgen over de digitaliseringsplannen van de overheid en pleiten voor meer visie en kennis. Onlangs stuurden staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering, minister Adriaansens van Economische Zaken, minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en minister Weerwind voor Rechtsbescherming het “hoofdlijnen beleid voor digitalisering” naar de Tweede Kamer, waarin de doelen voor de digitale transitie van de samenleving worden beschreven.

De Amsterdam Internet Exchange, Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers, Cyberveilig Nederland, Digitale Infrastructuur Nederland, Dutch Cloud Community, Dutch Data Center Association, Fiber Carrier Association en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers zijn nu met een gezamenlijke reactie op de plannen van het kabinet gekomen, waarin ze met name hun zorgen uiten.

Volgens de brancheorganisaties zijn verschillende digitale agenda’s zo’n vier jaar oud terwijl de digitale ontwikkelingen niet hebben stilgestaan. Ook maken ze zich zorgen over de benaderingswijze van datacenters en het optimisme met betrekking tot de plannen van de Europese Commissie. “De aanname dat alles wat de commissie doet de Nederlandse ambities steunt is riskant, want er is voldoende reden tot zorg over enkele van deze plannen”, aldus de organisaties.

Het gaat dan bijvoorbeeld om certificeringen die horen bij de nieuwe Richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging NIB2, voor het Nederlandse digitale MKB. Of de wens van Brussel om handhaving verregaand te privatiseren, door grote techbedrijven meer rechten en plichten te geven om persoonlijke data te inspecteren op onrechtmatigheid. “Dat staat zelfs haaks op de ambities om de inbreuk op onze data en privacy door diezelfde techbedrijven te verminderen”, zo laten de organisaties in een open brief weten.

Ook de inzet van mensen en middelen bij de ministeries is reden tot zorg. “De enorme omvang van het digitaliseringsdossier vraagt zeer veel, soms teveel van alle betrokkenen, zo merken we in de praktijk.” De organisaties adviseren dan ook om niet alleen kennis en middelen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te verruimen, maar vooral ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (het NCSC), het ministerie van Economische Zaken (waaronder het Digital Trust Center) en de overige vakdepartementen die steeds meer digitaliseringsvraagstukken krijgen.

Verder wordt er gepleit voor het intensiveren van de publiek-private samenwerking met partijen in de industrie en voor cybersecurity. Zo zou er een tweejaarlijks sectoroverleg moeten plaatsvinden. Daarnaast willen de organisaties dat er een digitale variant van de SER komt, die een debat organiseert over de spanning tussen nationale soevereiniteit, economische belangen, maatschappelijke waarden en rechten van de burger.

Bron: https://www.security.nl/posting/748279/Brancheorganisaties+bezorgd+over+digitaliseringsplannen+overheid?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.