ChristenUnie wil opheldering over bouw van datacentrum Zeewolde

ChristenUnie wil opheldering over bouw van datacentrum Zeewolde

De ChristenUnie heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om opheldering gevraagd over de bouw van een Meta-datacentrum in Zeewolde. Gisteren nam de Eerste Kamer een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om het bestemmingsplan dat het datacenter mogelijk maakt niet te laten uitvoeren totdat is vastgesteld dat het datacenter niet strijdig is met het rijksbeleid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd Leefbaar Zeewolde, fel tegenstander van het datacenter, de grootste partij. Ondanks de kritiek op de komst van het datacentrum besloot het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde een dag voor de verkiezingen om het bestemmingsplan Trekkersveld 4 ter inzage te leggen. Vijf oppositiepartijen in Provinciale Staten hebben inmiddels Gedeputeerde Staten opgeroepen om het bestemmingsplan te laten vernietigen door de regering, zo meldt Omroep Flevoland.

Vandaag vraagt de ChristenUnie ministers Jetten en De Jonge om opheldering. “Deelt u de analyse dat het na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeewolde zeer duidelijk is geworden dat de al aangenomen bestemmingsplanwijziging géén draagvlak heeft onder de inwoners en bent u met het oog hierop bereid om de voorgenomen ministeriële regeling over een aangescherpt kader voor de komst van hyperscale datacenters, te vervroegen, zodat het datacenter van Meta in Zeewolde hieronder valt en de bestemmingsplanwijziging in Zeewolde overruled wordt?”, zo wil Kamerlid Grinwis weten.

De ministers moeten ook duidelijk maken of ze de verkoop van de grond door het Rijksvastgoedbedrijf kunnen tegenhouden. “Bent u bereid de duurzaamheidseisen (verder) aan te vullen, bijvoorbeeld door er in op te nemen dat
schaarse netcapaciteit en mogelijkheid tot duurzamere aanwending van de grond juridische grondslag bieden voor weigering van de verkoop aan Meta, zodat het datacenter in Zeewolde de facto geen kans meer maakt om mee te dingen naar de grond?”, vraagt Grinwis verder. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Bron: https://www.security.nl/posting/747614/ChristenUnie+wil+opheldering+over+bouw+van+datacentrum+Zeewolde?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.