“Europa nadert kantelpunt waarbij AVG volledig wordt genegeerd”

“Europa nadert kantelpunt waarbij AVG volledig wordt genegeerd”
Door Anoniem:

Door Briolet: Het hele idee van ‘noaberschap’ werkt alleen goed als er weinig privacy heerst. Alleen dan ken je je buren of branchegoten goed en ben je ook eerder bereid om ze te helpen als ze problemen hebben. Vaak zie je de problemen al, voordat ze zelf om hulp roepen.

De AVG is mooi, maar het volledig anoniem langs elkaar heen leven heeft ook nadelen.

Precies, dat heet: sociale controle kunnen uitoefenen door mensen aan te spreken op hun gedrag.
Dáár zou het over moeten gaan, ook in het bedrijfsleven (weliswaar niet anoniem, maar hetzelfde wegkijkgedrag onder collega’s).
Niet-anonimiteit stelt je echter ook bloot aan de norm van de omgeving, en o wee als je daarvan afwijkt (ik ben zelf op mijn 17e naar de stad verhuisd en ervoer dat als een bevrijding van verstikkende dorpscontrole).
Dus aan die noodzakelijke sociale controle zitten ook haken en ogen (zoals aan alles).

Analoge sociale controle is niet hetzelfde als bureaucratische, gedigitaliseerde sociale controle

Ik heb in een dorp meegemaakt dat onze huurbaas letterlijk door onze ramen gluurde om te zien wanneer we thuis waren. Later bleek dat we allebei elke nacht thuis moesten zijn, anders leverde dat roddelpraat op in het zeer Christelijke dorp, want dan waren we niet echt een stel. Een LAT-relatie werd niet geaccepteerd, het moest of een “echte” relatie zijn, of we mochten niet bij elkaar overnachten. Elk van ons moest er dus elke nacht zijn, of anders geen enkele nacht. De huurbaas werd in het dorp ook aangekeken op het leefpatroon van zijn huurders…

Hoewel de situatie vervelend was, wist die huurbaas verder vrij weinig over ons. Toen het duidelijk werd wat er aan de hand was, werden we extra zorgvuldig dat we geen persoonlijke documenten lieten slingeren (de man had een sleutel van de woning). Mijn partner maakte hem op een gegeven moment ook in niet mis te verstane termen preventief (??) duidelijk dat hij niet ongevraagd binnen mocht komen. Wij waren beschaafde huurders en veroorzaakten geen overlast. Zo gauw we daar weg konden, zijn we ook gedaan.

Maar stel dat er sprake was geweest van een woningcorporatie en/of een gemeente die aan de hand van de GBA, camera´s voor de deur en onaangekondigde tandenborstelcontroles een vergelijkbare norm aan ons op had willen leggen, bijvoorbeeld in het kader van het bepalen van het recht op / de hoogte van een bijstandsuitkering – dat zou ik veel kwalijker hebben gevonden. Ik heb wel eens gehoord dat er tussen gemeenten en uitkeringsgerechtigden gesteggel is geweest over of iemand nu 3 of 4 per keer week bij een partner overnachtte… Daartegen zou de AVG wel bescherming moeten bieden.

Een verschil met de vroegere gewoontes, zoals nabuurschap, is dat de huidige mensen veel meer gericht zijn op het beleven van (egoïstische) vrijheid. Het “bijbrengen” van het gevoel om rekening te houden met anderen in je omgeving stuit vaak op een houding van “bemoei je met je eigen zaken”.
En om deze individualistische houding te kunnen doorzetten wordt, als het kan, ook een beroep gedaan op privacybescherming.
Het: “gaat je niks aan” onderbouwen met de AVG: mijn notoir geluidsoverlast veroorzakende appartementsburen met autisme en ADHD-problematiek (vooral de combinatie is slopend voor buren) bleken opmerkelijk goed op de hoogte te zijn van de “bescherming” van persoonsgegevens.
Een creatief gebruik van de AVG dus, en alleen als het in je kraam te pas komt, begint al op het individuele niveau.

Ja, dat is inderdaad een creatief gebruik van de AVG. Maar dat kun jij dan natuurlijk ook, onder het kopje: “geluidsoverlast als persoonsgegeven”. Je kunt dan tegen je buren zeggen: “Als het geluid door de tussenmuur mijn woning binnenkomt, dan delen jullie het vrijwillig met me en is artikel 6 lid 1 onder a AVG (instemming van de betrokkene als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking) dus van toepassing.” Maar ik geef toe dat dat in zo’n geval waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om jouw huisvrede te herstellen.

Mocht je op enig moment een klacht indienen bij je huurbaas, of zelfs aangifte doen bij de politie, dan zal een beroep van de overlastgevende buren op de AVG in ieder geval weinig kansrijk zijn, zolang jij geen gaatje in de muur boort om met een periscoop video-opnames van hun ruzies te maken.

M.J.

Bron: https://www.security.nl/posting/755188/%22Europa+nadert+kantelpunt+waarbij+AVG+volledig+wordt+genegeerd%22?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.