Kuipers: EU-plan moet burger meer controle geven over delen gezondheidsdata

Kuipers: EU-plan moet burger meer controle geven over delen gezondheidsdata

Het plan dat de Europese Commissie onlangs presenteerde voor een “Europese ruimte voor gezondheidsgegevens” moet burgers meer controle geven over het delen van hun eigen gezondheidsgegevens met zorgverleners, zo laat minister Kuipers van Volksgezondheid weten. De minister reageerde op vragen van de VVD over het nut van het aangekondigde Europees patiëntendossier.

De Europese Commissie pleit voor een Europees digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken. Daarnaast moeten gezondheidsgegevens van Europese burgers voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming zijn te gebruiken. “Bent u het ermee eens dat een Europees patiëntendossier geen enkel urgent en groot Europees probleem oplost? Zo nee, voor welk urgent en groot Europees probleem is dit idee dan wel een oplossing?”, zo vroegen VVD-Kamerleden Tielen en Rajkowski.

Kuipers stelt dat in het voorstel niet wordt gesproken over een Europees patiëntendossier noch over Europese centrale opslag. “De doelstelling van het Europese voorstel is dat er rechten worden gecreëerd voor burgers zodat zij meer controle kunnen uitoefenen op het verlenen van toegang en het delen van hun eigen gezondheidsgegevens voor de verlening van zorg alsook het gebruik ervan voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid”, aldus de bewindsman.

De minister stelt dat de genoemde onderdelen van het plan die ingaan op de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens bij de verlening van zorg in de EU nog verder worden uitgewerkt. “Hierbij wordt uitgegaan van een federatief infrastructuur genaamd MyHealth@EU waar de data bij de bron wordt gelaten. In dit voorstel wordt niet gesproken over een Europees patiëntendossier noch over (Europese) centrale opslag.”

Verder laat Kuipers weten dat het voorstel maatregelen bevat die ervoor moeten zorgen dat elektronische patiëntendossiersystemen voldoen aan de eisen voor veiligheid en interoperabiliteit om burgers te beschermen, maar ook dat die in staat worden gesteld hun rechten over de controle over hun eigen gezondheidsgegevens uit te oefenen. Het kabinet komt op een later moment met een reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Bron: https://www.security.nl/posting/754528/Kuipers%3A+EU-plan+moet+burger+meer+controle+geven+over+delen+gezondheidsdata?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.