Kuipers zet vol in op persoonlijke gezondheidsomgeving maar animo is laag

Kuipers zet vol in op persoonlijke gezondheidsomgeving maar animo is laag

Minister Kuipers wil vol inzetten op de online persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar Nederlanders hun gezondheidsgegevens kunnen beheren, maar de animo om hier gebruik van te maken is laag. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Met een PGO kan iedere Nederlander zijn gezondheidsgegevens beheren in een app of op een website. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige.

Er zijn nu dertien persoonlijke gezondheidsomgevingen beschikbaar waar burgers uit kunnen kiezen. Om ervoor te zorgen dat patiënten hun medische gegevens in hun PGO kunnen ophalen is er onder andere een “versnellingsprogramma gestart. Daardoor kunnen sinds vorig jaar mensen een samenvatting van hun huisartsendossier ophalen en zijn er zo’n dertig GGZ-instellingen die informatie met PGO’s kunnen uitwisselen. Na de zomer zijn bijna alle ziekenhuizen technisch aangesloten en kunnen patiënten als eerste stap gegevens ophalen.

Het gebruik van PGO’s is echter laag. In de eerste vijf maanden van dit jaar hebben twaalfduizend mensen hun medische gegevens opgehaald. Volgens Kuipers kan zodra andere sectoren aansluiten het voordeel van alle medische gegevens op één plek beter zichtbaar worden en het gebruik van PGO’s sneller toenemen. Uit onderzoek onder ruim duizend PGO-gebruikers blijkt dat een meerderheid niet met de persoonlijke gezondheidsomgeving wil doorgaan. Slechts een derde zegt het PGO in de toekomst te willen blijven gebruiken.

Verplichte gegevensontsluiting

Kuipers benadrukt dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat het einddoel een goed functionerend PGO is. “Dat betekent dat ik mij in zal zetten om partijen te ondersteunen bij het aanpakken van bovengenoemde knelpunten”, aldus de minister. Op dit moment zijn zorgaanbieders niet verplicht om gegevens voor een PGO toegankelijk te maken. De minister gaat nu kijken of zorgaanbieders hiertoe verplicht kunnen worden.

Daarnaast gaat Kuipers kijken of de huidige PGO-leveranciers een vergoeding kunnen krijgen. Die hebben volgens de minister, grotendeels door externe factoren, nog onvoldoende gebruikers kunnen werven. Tegelijkertijd hebben zij wel moeten investeren. “Ik zal daarom dit najaar de mogelijkheden onderzoeken om leveranciers die aangesloten zijn bij de lopende gebruikersregeling en ook daadwerkelijk een operationeel PGO aanbieden tegemoet te komen voor (een deel van de) gemaakte kosten.”

Afsluitend stelt de minister dat hij de persoonlijke gezondheidsomgeving als een veelbelovend innovatief concept blijft zien waarmee Nederlanders in een door henzelf gekozen omgeving gezondheidsgegevens kunnen ophalen, bewaren en toevoegen. “Op die manier wordt bijgedragen aan de doelstellingen rond eigen regie en samen beslissen, waardoor zorg effectiever kan worden ingezet en mensen actief kunnen werken aan hun eigen gezondheid.”

Bron: https://www.security.nl/posting/758222/Kuipers+zet+vol+in+op+persoonlijke+gezondheidsomgeving+maar+animo+is+laag?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.