Minister: bewindslieden bepalen zelf welke mobiele telefoon ze gebruiken

Minister: bewindslieden bepalen zelf welke mobiele telefoon ze gebruiken

De ministers en staatssecretarissen van het kabinet bepalen zelf welke mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen ze gebruiken, zolang dit binnen het beleid of de veiligheidskaders van het betreffende ministerie is, zo heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken laten weten. Ze reageerde op Kamervragen van de BoerBurgerBeweging (BBB) over het verwijderen van sms-berichten door minister-president Rutte en zijn gebruik van een “oude Nokia-telefoon“.

“Waarom gebruikte de minister-president nog een Nokia als er vele nieuwe communicatiemiddelen op de markt worden aangeboden en die middelen beter bestemd zijn om als gegevensdrager aan te sluiten op de Wet openbaarheid van bestuur? Is dit binnen het kabinet besproken?”, wilde BBB-Kamerlid Van der Plas weten.

Volgens Bruins Slot bepaalt elke bewindspersoon zelf welke communicatiemiddelen hij of zij gebruikt, mits deze voldoen aan de geldende veiligheidskaders en er gehandeld wordt conform de rijksbrede kaders over het gebruik en opslaan van informatie. “Het gebruik van communicatiemiddelen is dan ook geen gespreksonderwerp binnen het kabinet”, voegt ze toe.

Van der Plas had de minister ook om een overzicht gevraagd van mobiele telefoons die bewindspersonen gebruiken voor communicatie over bestuurlijke besluitvorming. Dat wil Bruins Slot echter niet geven. “Ik acht niet relevant welke mobiele telefoon bewindspersonen gebruiken zolang dit maar plaatsvindt binnen het beleid of de veiligheidskaders die het desbetreffende ministerie heeft vastgesteld.”

De minister wijst ook naar het Blauwe Boek waarin staat dat bewindspersonen zoveel mogelijk de ter beschikking gestelde communicatiemiddelen, zoals een mobiele telefoon, dienen te gebruiken en dat de aangeboden software-updates worden uitgevoerd.

Van der Plas had de minister ook gevraagd of ze de bezorgdheid deelt dat er berichten over bestuurlijke besluitvorming verloren zijn gegaan door het bovenmatig verwijderen van de berichten op de telefoon van de minister-president. Daarop antwoordt Bruins-Slot dat Rutte heeft aangegeven dat hij volgens het rijksbeleid handelde en dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op dit moment de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken onderzoekt.

Bron: https://www.security.nl/posting/761376/Minister%3A+bewindslieden+bepalen+zelf+welke+mobiele+telefoon+ze+gebruiken?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.