Politie werkt aan structurele back-upvoorziening voor herstel van ransomware

Politie werkt aan structurele back-upvoorziening voor herstel van ransomware

Binnen de politie wordt gewerkt aan een structurele back-upvoorziening om van een ransomware-aanval te kunnen herstellen, maar het gaat hier om een meerjarig project dat nog niet is afgerond, zo laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten in een brief aan de Tweede Kamer over het eerste halfjaarbericht 2022 van de politie. Het halfjaarbericht gaat over de positie van de politie in de samenleving, de toerusting van de politieorganisatie en de ontwikkeling van de politietaken. Daarnaast bevat het cijfers over de verschillende soorten misdrijven.

In de kerncijfers is te zien dat het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit, zoals vermogens-, gewelds- en vandalismedelicten, en geregistreerde aangiften van criminaliteit net als voorgaande jaren afnemen. “Slachtofferschap van cybercrime heeft nu een omvang die vergelijkbaar is met het slachtofferschap van traditionele criminaliteit (17 procent)”, aldus de minister, die opmerkt dat de verschuivingen tussen de verschillende soorten criminaliteit een aandachtspunt zijn en de komen periode om stappen zullen vragen.

Back-ups

Minister Yesilgöz gaat ook in op de cyberveiligheid bij de politie zelf. “Voor de politie is het noodzakelijk om blijvend te anticiperen op de veranderende dreigingen in de buitenwereld. Het cybersecurityprogramma (CSP) sluit aan op het door het Nationaal Cyber Security Centrum geadviseerde acht basismaatregelen en heeft hierop de focus gelegd”, zo laat ze weten.

De politie heeft naar aanleiding van verschillende grote security-incidenten met Solarwinds en Log4j prioriteit gegeven aan de noodzakelijke securitymaatregelen, wat mede tot versnelling van reeds lopende projecten binnen het CSP heeft geleid. Volgens Yesilgöz zijn er inmiddels aanzienlijke slagen gemaakt in de verbetering van de cybersecurity bij de politie, maar moet er nog steeds het nodige worden verbeterd.

“Hoewel de beschikbaarheid van de hiervoor benodigde financiële middelen geregeld is, ontbreekt het vaak nog aan de menskracht het werk te realiseren”, zo waarschuwt de minister. Eén van de speerpunten binnen de cyberveiligheid van de politie is het kunnen herstellen na een ransomware-aanval. Het project Cyberrecovery houdt zich hiermee bezig.

Er zijn binnen dit project verschillende initiatieven opgezet die voor een structurele back-up bij de politieorganisatie moeten zorgen. “Voor de korte termijn zijn maatregelen genomen, maar een structurele back-up voorziening vergt een meerjarige doorlooptijd”, aldus Yesilgöz. De minister voegt verder toe dat het Security Operations Center (SOC) van de politie versneld is uitgebreid, om zo cyberaanvallen sneller te detecteren, te analyseren en passende maatregelen te nemen of te kunnen adviseren.

Bron: https://www.security.nl/posting/757596/Politie+werkt+aan+structurele+back-upvoorziening+voor+herstel+van+ransomware?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.