PvdA wil opheldering of AIVD kabelverkeer op grote schaal kan aftappen

PvdA wil opheldering of AIVD kabelverkeer op grote schaal kan aftappen

De PvdA wil opheldering van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken of de AIVD en MIVD technisch in staat zijn om het kabelverkeer in Nederland op grote schaal af te tappen, zoals de Volkskrant eerder deze week meldde. Volgens de berichtgeving zouden de inlichtingendiensten kabelinterceptie “in feite over heel Nederland” kunnen toepassen.

Aanleiding voor PvdA-Kamerlid Arib om vragen te stellen. “Is het waar dat het technisch mogelijk is geworden dat de AIVD/MIVD tot op regionaal of zelfs landelijk niveau communicatie via de kabel kunnen aftappen en opslaan? Zo ja, was de technische mogelijkheid er ook al ten tijde van het opnemen van de bevoegdheid tot kabelinterceptie in de wet ? Zo nee, wat is er dan niet waar?”, vraagt ze aan de minister.

Bruins Slot moet ook duidelijk maken of het waar is dat de inlichtingendiensten de bevoegdheid tot kabelinterceptie willen gebruiken om gegevens op niveau van een hele wijk of nog groter te kunnen onderscheppen. “Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de intentie van de toenmalige wetgever en de uitspraak van uw ambtsvoorganger dat dergelijke interceptie niet zou gebeuren, en dat dat niet aan de wettelijke eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zou voldoen?, vraagt Arib verder.

Ook moet de minister laten weten of ze vindt dat zolang de huidige Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 niet gewijzigd is de diensten niet in staat mogen zijn om gebruik te maken van de technische mogelijkheid om
aan ongerichte kabelinterceptie te doen en hoe ze dit gaat realiseren. Bruins Slot heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bron: https://www.security.nl/posting/754012/PvdA+wil+opheldering+of+AIVD+kabelverkeer+op+grote+schaal+kan+aftappen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.