Wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt naar Tweede Kamer gestuurd

Wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt naar Tweede Kamer gestuurd

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het voorstel wordt aangenomen kunnen personen die anderen door het delen van persoonsgegevens willen intimideren straks een gevangenisstraf van maximaal een jaar krijgen of een boete van negenduizend euro.

Intimiderend gedrag zoals bedreiging en stalking is al strafbaar. Intimidatie door het gebruik van persoonsgegevens is in de praktijk vaak niet strafrechtelijk aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de persoon in kwestie. Het voorstel van de minister geeft politie de mogelijkheid om eerder in te grijpen.

Op het zich verschaffen, verspreiden of anderszins beschikbaar maken van identificerende persoonsgegevens van een ander of een derde met het oogmerk om die ander te intimideren of te hinderen in de uitoefening van zijn beroep, komt een maximale gevangenisstraf te staan van één jaar of een geldboete van maximaal 9.000 euro. Het nieuwe wetsartikel kan niet worden ingeroepen tegen journalisten en klokkenluiders die te goeder trouw nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken omdat zij niet de bedoeling hebben om te intimideren.

Hostingproviders

De minister merkt op dat hostingproviders en online platformen in beginsel niet strafbaar zijn als via hun netwerk of platform de doxing plaatsvindt. “Wel hebben zij een verantwoordelijkheid om op te treden indien zij ervan op de hoogte zijn dat op hun platformen of servers strafbare of onrechtmatige content staat”, aldus Yesilgöz. In het geval een provider de betreffende content niet verwijdert, bijvoorbeeld omdat er verschil van inzicht bestaat over de onrechtmatigheid van de berichten, kan het slachtoffer naar de civiele rechter stappen.

Op deze manier kan het offline halen van de content worden gevorderd. Ook kan het slachtoffer op deze manier proberen om de naam en adresgegevens van de persoon te achterhalen die de content online plaatste. Wanneer deze persoon bekend is kan er een civiele procedure tegen hem worden gestart om zo een schadevergoeding te eisen.

” Privégegevens verspreiden om een ander angst aan te jagen is echt onacceptabel. Journalisten, wetenschappers en politici moeten zich vrij uit kunnen blijven spreken en onbelemmerd hun werk kunnen doen”, zegt Yesilgöz. “Met dit wetsvoorstel trekken we dan ook een grens: iedereen kan slachtoffer worden van doxing en moet daartegen kunnen worden beschermd.” Wanneer de Tweede Kamer over het voorstel stemt is nog niet bekend.

Bron: https://www.security.nl/posting/760147/Wetsvoorstel+dat+doxing+strafbaar+stelt+naar+Tweede+Kamer+gestuurd?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.