AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van niet veroordeelden

AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van niet veroordeelden

De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over een nieuwe procedure voor het afpakken van goederen die mogelijk afkomstig zijn uit misdrijven, zonder dat iemand is veroordeeld. Volgens de privacytoezichthouder heeft het kabinet in het wetsvoorstel niet goed onderbouwd wat het doel, de noodzaak en effectiviteit hiervan zijn. Ook is niet duidelijk voor welke vermeende misdrijven het kabinet deze procedure wil inzetten.

Eerder deze week stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het kabinet wetsvoorstellen te vaak ziet als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden. Van de 95 adviezen die de toezichthouder vorig jaar gaf was het in 18 gevallen zeer kritisch omdat persoonsgegevens niet goed waren beschermd of de privacy in het geding was. In 37 gevallen had de AP enkele opmerkingen en 40 keer had de toezichthouder geen opmerkingen.

Ook met het wetsvoorstel voor de “Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II” heeft het kabinet haar huiswerk niet goed gedaan, aldus de toezichthouder. Het wetsvoorstel geeft het Openbaar Ministerie (OM) een nieuw instrument om mogelijk criminele goederen snel te ontnemen via een civiele procedure, zonder veroordeling door de strafrechter. “Het OM hoeft alleen aannemelijk te maken dat bijvoorbeeld een auto of een woning waarschijnlijk uit een misdrijf afkomstig is en iemand is zijn eigendom voorgoed kwijt”, zo stelt de AP.

Bij de voorgestelde procedure worden ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt de beslissing tot het afpakken van de goederen gepubliceerd in de Staatscourant en één of meer landelijke kranten. Daarmee is de eigenaar of (onschuldige) mede-eigenaar van een ‘fout’ pand waarschijnlijk gemakkelijk te herleiden. De AP erkent de noodzaak om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken, maar vindt het huidige wetsvoorstel zo ruim dat het ook gebruikt kan worden als er helemaal geen sprake is van georganiseerde criminaliteit.

“Het gevaar is dat dit paardenmiddel wordt gebruikt voor gevallen waarin dat niet nodig en passend is. Met het risico op schrijnende situaties voor burgers die niets met criminaliteit te maken hebben”, zo waarschuwt de toezichthouder. Die adviseert het kabinet om op meerdere onderdelen nader in te gaan, zoals de praktische noodzaak, de omvang van het probleem en waar huidige wetgeving tekort schiet. Ook raadt de AP aan het drempelbedrag voor beslag en confiscatie te verhogen of te motiveren waarom het huidige bedrag van minimaal 25.000 euro nodig is.

Bron: https://www.security.nl/posting/750984/AP+kritisch+over+voorstel+afpakken+%E2%80%98criminele%E2%80%99+goederen+van+niet+veroordeelden?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.