CDA vraagt minister om ‘digitaal opvoeden’ van online gebruikers

CDA vraagt minister om ‘digitaal opvoeden’ van online gebruikers

Het CDA heeft minister Adriaansens van Economische Zaken gevraagd welke stappen zij onderneemt om internetgebruikers “digitaal op te voeden”. Volgens de politieke partij is alleen het certificeren van ict-producten, diensten en processen niet voldoende, maar moet er ook worden gekeken naar de manier waarop mensen zich online gedragen.

“Is de minister het met hen eens dat veiligheid niet alleen gewaarborgd wordt door certificering, maar ook door verstandig gebruik van de online omgeving? Welke stappen onderneemt zij inzake het ‘digitaal opvoeden’ van online gebruikers?”, vroeg het CDA tijdens een overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken over telecommunicatie.

“Ik ben het met de leden van de CDA-fractie eens dat naast preventieve maatregelen zoals certificering van ict-producten, diensten en processen blijvende inzet nodig is op veilig online gedrag van eindgebruikers (consumenten
en bedrijven)”, reageert minister Adriaansens. Ze merkt op dat het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie bedrijven informatie en advies biedt over beschermingsmaatregelen en hen informeert over digitale dreigingen en kwetsbaarheden.

Voor particulieren heeft dit jaar de vierde ronde plaatsgevonden van de publiekscampagne ‘Doe je updates’, waarbij gebruikers wordt opgeroepen om al hun apparatuur te updaten. “Daarnaast vinden er in de maand oktober (de jaarlijkse Europese cybersecurity-maand) onder de vlag van Alert Online verschillende bewustwordingsinitiatieven plaats van publieke en private partners”, stelt Adriaansens verder.

Bron: https://www.security.nl/posting/749881/CDA+vraagt+minister+om+%27digitaal+opvoeden%27+van+online+gebruikers?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.