EU-landen subsidiëren 5,4 miljard euro voor onderzoek naar gebruik van waterstof – IT Pro – Nieuws

EU-landen subsidiëren 5,4 miljard euro voor onderzoek naar gebruik van waterstof – IT Pro – Nieuws

Vijftien EU-landen gaan voor 5,4 miljard euro investeren in onderzoek naar het produceren en inzetten van waterstof. Met het onderzoek wordt gekeken naar het maken, opslaan en distribueren van waterstof. Onder meer België en Nederland doen mee aan het project.

De Europese Commissie verwacht dat met het project efficiëntere elektrodematerialen, betere brandstofcellen en innovatieve transportsystemen worden bedacht. Het Ipcei Hy2Tech-project legt de focus op de mobiliteitsbranche en moet zo’n twintigduizend banen opleveren. De landen gaan zelf 5,4 miljard euro subsidiëren en Europa verwacht dat bedrijven en andere partijen nog eens 8,8 miljard euro investeren.

Aan het project doen 35 bedrijven mee die actief zijn in een of meerdere EU-landen. Deze bedrijven hebben 41 waterstofprojecten waar ze subsidie voor gaan of willen krijgen. Het project is een Ipcei, wat staat voor een Important Project of Common European Interest. Dit betekent dat de landen staatssteun mogen geven, in dit geval omdat innoveren in waterstof risicovol kan zijn voor één land of bedrijf en dat er daarom internationale samenwerking nodig is.

Volgens de Europese Commissie is de steun beperkt tot wat nodig en proportioneel is. In het geval dat een project zeer succesvol blijkt te zijn en winst maakt, dan betalen bedrijven een deel van de subsidie terug. De resultaten van de projecten worden daarnaast gedeeld door de deelnemende bedrijven, waardoor onderzoeksinstellingen en andere bedrijven er ook baat van kunnen hebben. Onderzoeksinstellingen en universiteiten werken ook samen met de bedrijven die subsidie krijgen.

Er zijn twee bedrijven die in België actief zijn en via het project subsidie krijgen. Cummins en John Cockerill werken beide aan projecten voor het maken van waterstof. In Nederland krijgt Nedstack subsidie voor brandstofcellen. Dit bedrijf, dat werd opgericht door AkzoNobel, wil semigeautomatiseerd brandstofcellen maken voor onder meer de maritieme sector. Jaarlijks wil het bedrijf 1GW aan brandstofcellen kunnen maken. In 2023 wil het bedrijf de productie starten, in 2026 moet dit zijn opgeschaald tot jaarlijks 1GW.

Hoeveel subsidie individuele bedrijven krijgen, maakt de Europese Commissie nog niet bekend. Mogelijk staat er vertrouwelijke informatie in de documenten, wat eerst door de Europese Commissie en lidstaten moet worden gecontroleerd. Als hier duidelijkheid over is, wordt bekend hoeveel subsidie bedrijven krijgen.

De Nederlandse overheid is van plan om 21,7 miljoen euro subsidie te verlenen aan Nedstack. Het bedrijf verwacht dat dit in de zomer definitief is. Het Nederlandse kabinet maakt daarnaast bekend 1,3 miljard euro beschikbaar te willen stellen voor nieuwe waterstofprojecten in de komende twee golven van het Ipcei. In de tweede golf gaat het over de decarbonisatie van de industrie, de derde golf gaat over import- en infrastructuur. Later komt er een vierde golf, gericht op mobiliteit en transport. De tweede golf loopt van 2023 tot en met 2026, de derde golf gaat een jaar langer door.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/199088/eu-landen-subsidieren-5-komma-4-miljard-euro-voor-onderzoek-naar-gebruik-van-waterstof.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.