Frankrijk gaat akkoord met Google-plan om uitgevers te betalen voor hun content – IT Pro – Nieuws

Frankrijk gaat akkoord met Google-plan om uitgevers te betalen voor hun content – IT Pro – Nieuws

De Franse mededingingsautoriteit heeft goedkeuring gegeven aan de inspanningen van Google om te komen tot een onderhandelingsraamwerk. Op basis daarvan krijgen Franse media een bepaalde vergoeding als Google op zijn platforms delen van hun content publiceert.

De Autorité de la concurrence accepteert de inspanningen van Google en beëindigt daarmee de lopende juridische procedure tegen het bedrijf. Volgens de toezichthouder betekenen de stappen die Google heeft gezet, dat de zorgen over de negatieve impact op de concurrentie waarschijnlijk zullen verdwijnen. De autoriteit heeft ze geaccepteerd en verplicht gemaakt. Het raamwerk geldt voor een periode van vijf jaar.

De ontevredenheid van Franse media en de Franse mededingingsautoriteit over Googles bereidheid om een redelijke vergoeding te betalen voor het tonen van snippets van content speelt al enkele jaren. Het kookpunt vond plaats in juli vorig jaar, toen de Autorité de la concurrence een boete van 500 miljoen euro oplegde en een dwangsom van 300.000 euro per dag dat Google niet aan de opgelegde sancties voldeed.

Die boete volgde omdat Google volgens de Franse autoriteit niet had voldaan aan een eerdere opdracht om te goeder trouw te onderhandelen met uitgevers en persbureaus over de vergoedingen. De mededingingsautoriteit legde die bevelen op nadat Google eenzijdig had besloten dat het geen uittreksels meer zou tonen, behalve als uitgevers daar toestemming voor gaven en daar geen vergoeding voor hoefden te hebben. Volgens de autoriteit misbruikte Google daarmee zijn machtspositie. Google had wel onderhandeld met persbureaus en uitgevers, maar zou daarbij vooral hebben aangestuurd op een wereldwijde deal en zou bepaalde bedrijven hebben willen uitsluiten.

Het nu overeengekomen raamwerk is bedoeld voor onderhandelingen over het delen van content en om transparant te beoordelen hoeveel geld uitgevers voor het gebruik van hun content moeten krijgen. Afgesproken is dat als deze onderhandelingen toch vastlopen, er een arbitrageprocedure wordt ingesteld op kosten van Google. Het Amerikaanse bedrijf heeft ook besloten om zijn beroep tegen de eerdere boete en de dwangsom te laten varen.

Google meldt op zijn eigen blog dat het inmiddels overeenkomsten heeft met meer dan 150 bedrijven en organisaties over het recht om delen van hun content over te nemen. In de rest van de EU gaat het volgens Google om meer dan 650 organisaties. Het bedrijf zegt tevreden te zijn met de huidige uitkomst in Frankrijk.

Het gaat hier over het betalen voor wat Google ‘extended news previews’ noemt. Dit zijn relatief korte fragmenten of delen van content van persuitgevers en mediabedrijven die Google mag gebruiken op zijn platforms, zoals in de zoekresultaten of korte snippets als onderdeel van een overzicht op Google News.

De achtergrond van deze kwestie is de Europese auteursrechtrichtlijn. Daarin is een exclusief recht voor uitgevers in het leven geroepen dat boven op de bestaande auteursrechten komt om zodoende de publicaties van hun journalisten te beschermen. Pas na een licentie mogen bedrijven als Google deze content of delen ervan overnemen. Dat vergt onderhandelingen tussen de uitgevers en mediabedrijven, en Google. Het idee is dat hiermee de positie van de uitgevers wordt verbeterd, omdat ze via onderhandelingen een redelijkere vergoeding kunnen afdwingen als grote techbedrijven zoals Google delen van hun content willen gebruiken voor hun platforms.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/198222/frankrijk-gaat-akkoord-met-google-plan-om-uitgevers-te-betalen-voor-hun-content.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.