Gemeente Enschede stapt naar rechter vanwege AVG-boete voor wifitracking – IT Pro – Nieuws

Gemeente Enschede stapt naar rechter vanwege AVG-boete voor wifitracking – IT Pro – Nieuws

De gemeente Enschede gaat de AVG-boete die ze van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg, aanvechten bij de rechter. De gemeente zegt dat ze geen persoonsgegevens verzamelde en dat de AP ‘onbehoorlijk bestuur’ heeft verricht.

De gemeente Enschede kreeg in april vorig jaar een boete van 600.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeente schakelde een extern bedrijf in om wifitracking in de binnenstad in te zetten om bezoekersstromen te meten. Enschede is het nooit eens geweest met die boete. De gemeente zegt nu dat ze naar de rechter stapt. Enschede ontkent met de wifitracking persoonsgegevens te hebben verzameld. Bij de wifitracking werden mac-adressen verzameld. Volgens de gemeente Enschede werden die ‘versleuteld en afgeknipt’, maar de AP concludeerde tijdens het onderzoek dat de gegevens slechts gepseudonimiseerd werden. De pseudonimiseringsmethode werkte bovendien op iedere wifiteller hetzelfde en zou in de twee jaar dat de metingen liepen, nooit zijn veranderd. Het afknippen van de mac-adressen gebeurde volgens het boetebesluit ook pas sinds 1 januari 2019, terwijl het onderzoek keek naar de periode van mei 2018 tot april 2020.

De kritiek van de gemeente Enschede ligt vooral bij dat deel van de boete. “De verzamelde gegevens zijn in dit specifieke geval niet te herleiden tot personen”, schrijft de gemeente. Daar is de Autoriteit Persoonsgegevens het niet mee eens. Dat stelt dat er patronen uit de mac-adressen kunnen worden gehaald die aan specifieke mobiele apparaten toe te schrijven zijn. “De leefpatronen kunnen bijvoorbeeld iemands woon- of werkplek prijsgeven, maar ook gevoeligere gegevens, zoals bezoeken aan medische instellingen”, schreef de AP. De toezichthouder nam in 2020 al het standpunt in dat locatiedata per definitie niet anoniem kunnen zijn, omdat daar patronen uit kunnen worden gehaald over iemands woonadres.

De gemeente Enschede zegt dat ‘de AP op geen enkele wijze heeft aangetoond hoe het identificeren van personen in de praktijk bij de passantentellingen mogelijk was’. Dat deed de privacytoezichthouder in het boetebesluit dus wel degelijk. Sterker nog, de AP noemde drie specifieke voorbeelden waarbij een burger kon worden geïdentificeerd op basis van verschillende soorten verzamelde gegevens, zowel lang als kort bewaard. De gemeente zegt verder dat ‘daadwerkelijke identificatie nooit heeft plaatsgevonden’.

Enschede noemt het ook ‘zeer kwalijk’ dat de AP ‘de suggestie wekte’ dat bezoekers geïdentificeerd of gevolgd werden. “Dat wilden wij niet. Dat konden wij ook niet”, zegt wethouder Jurgen van Houdt, hoewel de AP dus drie duidelijke identificatiemogelijkheden benoemde.

Van Houdt zegt verder: “Het gemeentebestuur van Enschede blijft van mening dat het besluit van de AP niet voldoet aan meerdere beginselen van behoorlijk bestuur, zoals evenredigheid, zorgvuldigheid en gelijkheid.” Hij bedoelt daarmee dat verschillende Nederlandse gemeenten wifitracking uitvoerden en dat Enschede de boete zonder waarschuwing en overleg vooraf kreeg. Dat klopt; de AP vroeg wel eerst informatie op bij de gemeente en het bedrijf, maar stuurde in mei 2020 een ‘voornemen tot handhaving’. Wel kregen gemeenten als in 2016 een algemene waarschuwing dat wifitracking onder de Wet bescherming persoonsgegevens niet was toegestaan. Dat was de voorloper van de AVG.

De gemeente Enschede heeft zich altijd fel verzet tegen de boete. Ze tekende daar al bezwaar tegen aan bij de AP zelf. Die verklaarde de klacht ongegrond. De boete is een van de hoogste AVG-boetes in Nederland tot nu toe. Het was ook de eerste boete die voor rekening kwam van een overheidsinstelling. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrond over wat er gebeurt als de overheid zichzelf een boete geeft.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/198782/gemeente-enschede-stapt-naar-rechter-vanwege-avg-boete-voor-wifitracking.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.