Minister gaat DNS-providers en datacenters aanmerken als vitale infrastructuur – Computer – Nieuws

Minister gaat DNS-providers en datacenters aanmerken als vitale infrastructuur – Computer – Nieuws

Grote datacenters en DNS-providers worden in Nederland in de toekomst aangemerkt als vitale infrastructuur. Dat betekent dat er strengere veiligheidseisen voor gaan gelden en dat ze betere bescherming krijgen. Volgens de minister zijn deze sectoren van groot belang voor Nederland.

Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze voortaan de meeste grote DNS-dienstverleners en datacenters zal aanmerken als vitale infrastructuur. Bij DNS-dienstverleners gaat het om aanbieders die DNS-diensten bieden aan meer dan 400.000 .nl-domeinen. Bij datacenters wordt gekeken naar de stroomcapaciteit. Als bedrijven met verschillende klanten meer dan 50 megawatt aan stroom verbruiken, worden ze aangemerkt als vitaal. Het gaat alleen om ‘multi-tenant’-datacenters, waar dus servers staan van verschillende klanten. Het gaat niet om datacenters van individuele bedrijven, zoals de hyperscale-datacenters van Google of Microsoft.

In Nederland zijn sommige DNS-providers, zoals het SIDN, al aangemerkt als vitale infrastructuur. Adriaansens wil niet alleen providers zelf als zodanig classificeren, maar ook andere bedrijven, zoals hostingproviders die eigen DNS-diensten leveren aan bijvoorbeeld kleine bedrijven. “Er is reden om in Nederland meer DNS-dienstverleners als essentieel te zien dan nu het geval is”, schrijft de minister. “Een incident bij een aanbieder kan leiden tot honderdduizenden onbereikbare websites, e-mailsystemen, enzovoorts.”

Ook datacenters hebben volgens de minister een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. “De kans is reëel dat in datacenters processen lopen die bij langdurige uitval risico opleveren van maatschappelijke ontwrichting. De continuïteit van datacenters acht ik van vitaal belang voor het functioneren van de digitale (internet-)infrastructuur.”

Bedrijven en sectoren kunnen in Nederland worden aangemerkt als vitale infrastructuur, een speciale status volgens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Een bedrijf dat onder die regels valt, is verplicht om securityincidenten te melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum en moet bepaalde minimale beveiligingsmaatregelen nemen. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op die sectoren. Daar staat wel tegenover dat het NCSC actief beveiligingstoezicht op de bedrijven kan houden en kan waarschuwen als het securityincidenten ontdekt. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over hoe de overheid het bedrijfsleven waarschuwt bij cyberdreigingen.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/198718/minister-gaat-dns-providers-en-datacenters-aanmerken-als-vitale-infrastructuur.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.