Nederlands kabinet wil dat NCSC dreigingsinformatie breder mag delen – Computer – Nieuws

Nederlands kabinet wil dat NCSC dreigingsinformatie breder mag delen – Computer – Nieuws

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat het Nationaal Cyber Security Centrum de bevoegdheid krijgt om dreigingsinformatie breder te delen dan alleen met vitale organisaties en de Rijksoverheid. Een wetsvoorstel moet dit mogelijk maken.

Het voorstel voor de aanpassing van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, of Wbni, moet het mogelijk maken dat het NCSC dreigings- en incidentinformatie over netwerk- en informatiesystemen breder deelt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt als voorbeelden het delen van informatie met distributeurs van voedselwaren, politieke partijen en containeroverslagbedrijven.

De huidige tekst van de Wbni staat het NCSC alleen toe om dreigingsinformatie met vitale organisaties en de Rijksoverheid te delen. Andere organisaties weten daardoor volgens het ministerie niet dat hun systemen kwetsbaar zijn, terwijl het NCSC daar wel informatie over kan hebben.

minister Yeşilgöz-Zegerius
van Justitie en Veiligheid

Standaard deelt het NCSC de informatie niet rechtstreeks met de desbetreffende bedrijven of organisaties. Dat moet via zogenoemde OKTT’s gebeuren. OKTT is de afkorting die het NCSC hanteert voor organisaties die ‘objectief kenbaar tot taak’ hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten. Onder andere Cyberveilig Nederland en stichting FERM, die zich op de veiligheid van de Rotterdamse haven richt, zijn dergelijke organisaties.

Alleen in bijzondere gevallen deelt het cybersecuritycentrum de dreigingsinformatie met andere aanbieders zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval als er geen OKTT is die de aanbieder kan inlichten en het om een dreiging of incident gaat ‘met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening van de aanbieder’. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/195932/nederlands-kabinet-wil-dat-ncsc-dreigingsinformatie-breder-mag-delen.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.