Voorstel dat NCSC dreigingsinformatie breder laat delen naar Tweede Kamer

Voorstel dat NCSC dreigingsinformatie breder laat delen naar Tweede Kamer

Een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om niet alleen vitale bedrijven, maar ook niet-vitale ondernemingen gericht te informeren en te adviseren over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel bevat een wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). De Wbni regelt onder andere de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity. Primair heeft het NCSC als taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten én daarvoor analyses en technisch onderzoek te verrichten.

Het NCSC beschikt hierdoor regelmatig ook over informatie over digitale dreigingen of incidenten die relevant is voor andere aanbieders. Die informatie kan momenteel echter niet altijd worden verstrekt aan die andere aanbieders of hun schakelorganisaties, omdat de wet hier nog niet de basis voor biedt. Door de Wbni aan te passen kan deze informatie wel worden gedeeld.

Zodoende krijgt het NCSC de grondslag om in ruimere zin dreigings- en incidentinformatie te delen met zogeheten OKTT’s. Dit zijn organisaties die als doel hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten en als schakelorganisaties van andere aanbieders fungeren. Deze schakelorganisaties kunnen daarmee vervolgens organisaties in hun achterban van die informatie en advies voorzien.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel een grondslag voor het NCSC om in bijzondere gevallen dreigings- of incidentinformatie met andere aanbieders zelf te delen. Bijvoorbeeld als er geen schakelorganisatie is die de aanbieder van de informatie kan voorzien én de informatie over een dreiging of incident gaat met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening van de aanbieder.

“Veel organisaties missen nu cruciale informatie om zich goed en tijdig te kunnen beschermen tegen digitale aanvallen. We leven ons leven steeds meer online en dat hebben criminelen ook door. Daarnaast maakt ook de huidige situatie in de wereld dit wetsvoorstel actueler dan ooit: onze digitale weerbaarheid moet omhoog. Het delen van informatie door het NCSC speelt daarin een cruciale rol”, aldus minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

Bron: https://www.security.nl/posting/751097/Voorstel+dat+NCSC+dreigingsinformatie+breder+laat+delen+naar+Tweede+Kamer?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.