Belgische politie gebruikte Clearview AI veel vaker dan gedacht – IT Pro – Nieuws

Belgische politie gebruikte Clearview AI veel vaker dan gedacht – IT Pro – Nieuws

De top van de Belgische politie wist vanaf het begin dat twee agenten de software van Clearview AI hadden uitgeprobeerd, maar verzweeg dat voor de minister. Dat blijkt uit een nieuw rapport, waarin ook staat dat de Belgische politie niet 2, maar 78 keer de software heeft geraadpleegd.

Geen enkele van die 78 keer leidde de opzoeking tot een bruikbaar resultaat, zo blijkt uit een rapport van het Controleorgaan op de politionele informatie. Dat rapport ligt nu bij de Belgische Kamer. “De Clearview-applicatie werd door de gebruikers eerst getest op hun persoonlijke foto’s en die van kennissen/collega’s om de doeltreffendheid van de gezichtsherkenningstechnologie te testen”, zo schrijft het Controleorgaan. Het doel was om uiteindelijk daders in kinderpornozaken op te sporen.

De top was volledig op de hoogte van het uitproberen van Clearview. “Dit betekent dat de hiërarchie van de federale gerechtelijke politie onmiddellijk na de taskforce bij Europol en dus voor dossiers waarin

door leden van de federale gerechtelijke politie werd gewerkt op de hoogte was van het gebruik van de Clearview-gezichtsherkenningstechnologie en dit ook heeft toegestaan. Dit laatste blijkt ook uit de vaststelling dat het betalend gebruik van de Clearview-applicatie door de federale gerechtelijke politie nadien werd onderzocht maar uiteindelijk niet werd uitgevoerd.”

Dat de commissaris-generaal het gebruik van Clearview in eerste instantie ontkende, is volgens het rapport ‘opmerkelijk’. “Het hoeft weinig betoog dat deze vaststelling op gespannen voet staat met de medewerkingsplicht die wettelijk wordt opgelegd aan de onder toezicht staande politiediensten”, aldus het Controleorgaan. Het is schadelijk voor het vertrouwen in de politiediensten, zo meent de toezichthouder. “De commissaris-generaal stelt in het kader van de tegenspraak geen moedwillige verzwijging te zien vanuit DGJ maar eerder een samenloop van omstandigheden die hebben gemaakt dat de informatie-uitwisseling niet verlopen is zoals gewenst.”

Het Controleorgaan vindt het vooral kwalijk dat niemand bij de politie stil heeft gestaan bij de gevolgen. “De federale gerechtelijke politie lijkt niet te beseffen dat daardoor niet alleen politionele foto’s aan een commercieel bedrijf worden doorgestuurd, en dan nog buiten de Europese Unie, noch dat de biometrische gegevens, in casu gezichtskenmerken, sindsdien door het bedrijf Clearview bijgehouden worden.” Het gebruik van de app is illegaal, ook voor politiediensten, zo zegt de toezichthouder.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf vorig jaar al toe dat de eerdere ontkenningen niet klopten en dat twee rechercheurs Clearview hadden uitgeprobeerd. Toen dacht de minister nog dat de software alleen was gebruikt bij een evenement in Den Haag in samenspraak met de FBI, maar volgens het Controleorgaan ging het gebruik dus verder. Clearview scrapet afbeeldingen van gezichten en andere persoonlijke data van sociale media en kan zo gezichten van mensen herkennen.


Clearview AI. Bron: CBS News

Bron: https://tweakers.net/nieuws/194222/belgische-politie-gebruikte-clearview-ai-veel-vaker-dan-gedacht.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.